DOKTORGRADER

Uniforum 15/96

DOKTORGRADER

Det medisinske fakultet

Cand.med. Tore Tynes forsvarer torsdag 17. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 sin avhandling «Electromagnetic fields and cancer. Residential and occupational studies - epidemiological approaches» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Pål-Dag Line vil lørdag 2. november kl. 10.15 i Auditorium I, Patologibygget, Rikshospitalet forsvare sin avhandling «Laser Doppler assessment of limb perfusion. Physiological and methodological aspects» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Inger Ekrem vil lørdag 26. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Historieskrivning og -undervisning på latin i Oslo omkring år 1600. Halvard Gunnarssøns Philippiske Carionkrønike, Rostock 1596. Med innledning, oversettelse og kommentar» for dr.art.-graden.

Mag.art. Wenche Findal vil lørdag 2. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Mellom tradisjon og modernitet: Arkitekt Ove Bang og den funksjonelle syntese» for dr.art.-graden.

Mag.art. Per M. Aadnanes vil lørdag 2. november kl. 10.15 i Auditorium 13, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Det nye tusenårsriket. New age som livssyn» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Jerry Thomas Warren forsvarer torsdag 17. oktober kl. 13.00 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern sin avhandling «Grazing ecology and mortality of free-ranging domestic sheep (ovis aries) on coniferous forest range» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Harald Osnes vil mandag 21. oktober kl. 12.15 i Auditorium 2, Vilhelm Bjerknes, hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Stochastic Analysis of Groundwater Flow» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Hårek Haugerud vil fredag 25. oktober kl. 13.00 i Lille fysiske auditorium, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Quantum Spin Models for Copper Oxide Chains in High- Tc Superconductors» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Karl Erik Lund forsvarte 16. oktober sin avhandling «Samfunnsskapte endringer i tobakksbruk i Norge i det 20. århundre» for dr.polit.-graden.
Uniforum 15/96
Publisert 31. okt. 1996 22:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere