16 millioner i premie

Uniforum 15/96

STATSBUDSJETTET

Universitetet i Oslo har fått 16 millioner kroner fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som belønning for ferdige hovedfags- og doktorgradskandidater i 1995. Disse pengene kommer i tillegg til de vanlige budsjett-tildelingene, og går rett til fagmiljøene. Der skal de brukes til å forbedre gjennomstrømmingen.

I 1995 hadde UiO 1026 hovedfagskandidater og 193 doktorgrader. Universitetet i Oslo var det eneste universitet i Norge som ikke hadde flertall av kvinnelige hovedfagskandidater.

Fra neste år av skal det gis like store stimuleringsmidler for kvinnelige og mannlige hovedfagskandidater, nemlig 10 000 kroner. Tidligere har det vært 8000 pr. mann og 12 000 pr. kvinne. På doktorgradskandidatene har det tidligere vært 30 000 kroner i premiering uansett kjønn, men nå skal det bli 30 000 kroner i premie for kvinner og 20 000 for menn. Denne forandringen vil føre til et inntektstap på 1,2 millioner kroner årlig for Universitetet i Oslo.


Uniforum 15/96

Publisert 31. okt. 1996 22:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere