­ Utdanningen må tilpasses samfunnets behov

Uniforum 14/96
­ Ønsket om å gi alle en studieplass har ført til at de åpne studiene er blitt overfylte. Nå er det på tide at utdanningspolitikken bedre tilpasses samfunnets behov for arbeidskraft.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Det mener Ole D. Mjøs, tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø.

«Utdanner vi for mange akademikere?» var tittelen på et foredrag Mjøs holdt i Den Polytekniske Forening den 17. september.

­ Nei, mente han selv. ­ Men den store økningen i studenttallet har skapt en forsterket todeling av høyere utdanning. På den ene siden har vi de lukka, ofte dyre profesjonsstudiene, der studentene får god oppfølging og sikre arbeidsutsikter. På den andre siden står de åpne studiene, der studentene må studere i kø og der mulighetene på arbeidsmarkedet ikke er spesielt gode, sa Mjøs.

INGEN ANALYSE

­ Antall studenter på de åpne studiene har økt dramatisk i forhold til på profesjonsstudiene. Og denne endringen er ikke basert på samfunnets behov for kandidater, men på behovet for å gi alle en studieplass. Det er ingen analyse av arbeidsmarkedet som ligger bak denne politikken, sa Mjøs.

Han etterlyste en ny «Hernes-kommisjon» som kan tilpasse utdanningspolitikken til samfunnet på en bedre og mer systematisk måte.

PøLSEFABRIKK?

­ Det er vanskelig å si hvor mange sosialantropologer vi trenger, innvendte professor Marit Melhuus fra Institutt og museum for antropologi. Hun frykter at målet for universitetet blir å produsere og selge flest mulig kandidater.

­ Skal universitetet være en pølsefabrikk, eller skal kunnskap, nysgjerrighet og kreativitet stå i sentrum? spurte hun.

PLANøKONOMI NøDVENDIG

Seksjonsleder Per Aamodt fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) støttet Mjøs og tok til orde for mer «planøkonomi» i utdanningspolitikken. Han mente dagens politikk hadde mange paradokser:

­ Det er nærmest en nasjonal katastrofe hvis vi utdanner én lege for mye, mens vi tydeligvis aldri får nok samfunnsvitere, sa Aamodt.

ØNSKER NY HERNESKOMMISJON: Tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, Ole D. Mjøs, vil at utdanningspolitikken bedre skal tilpasses arbeidsmarkedets behov. (Foto: Marianne Tønnessen)


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere