­ Et skittent arbeid

Uniforum 14/96

Universitetets kunstsamling registrert:

­ Det var først og fremst et skittent, men også et morsomt arbeid å registrere kunsten på Universitetet i Oslo, sier teknisk konservator Brit Heggenhougen. I løpet av et år registrerte og rengjorde hun over 1000 kunstverk i mer enn 50 bygninger.

AV INGEBORG WIESE

Universitetet i Oslo eier utvilsomt en liten formue i kunst, men ingen har foreløpig satt prislapp på den. Her finnes bilder av kunstere som Christian Krohg, Erik Werenskiold, Harriet Backer og Gerhard Munthe. De aller fleste er portretter av professorer, malt på

bestilling. Universitetets kunst har aldri tidligere blitt fullstendig registrert, og ingen har hatt oversikt over hva lærestedet egentlig har i sitt eie.

TILFELDIG LAGRET

­ Det var nokså sjokkerende å se hvordan en del kunst er blitt behandlet på universitetet. Bilder og grafikk fant jeg tilfeldig plassert i kjellere og lagerrom her og der. Mye av dette kan ha stått der lenge og har fått store skader. Det har sikkert bare vært meningen å lagre bildene midlertidig, men så har det likevel blitt permanent, forteller Heggenhougen.

Bilder, grafikk og tekstiler som har fått henge på veggen, er i bedre forfatning enn mye av det hun fant lagret. Heggenhougen mener likevel at kunsten som henger framme mange steder, ikke er tatt hensyn til. Den får ikke plass, ikke rom nok, på universitetet.

­ Det er viktig å finne god plass til god kunst. Et kunstverk må ha rom og få lov til å spille med rommet. Ellers er det like bra å fjerne kunsten, for den har ingen funksjon hvis den er delvis gjemt bak kopimaskiner, søppeldunker eller forstyrres av ledninger og annet teknisk utstyr, mener hun.

Det var et møysommelig arbeid Brit Heggenhougen ble bedt om å utføre. Forsiktig har hun rengjort hvert kunstverk. Hun har strammet slakke rammer, festet oppheng bedre og lagt ny gullmaling på gamle rammer. Men de mest skadete bildene ble sendt direkte til Oldsaksamlingens restaureringsatelier. I tillegg har hun registrert og fotografert hvert kunstverk med detaljerte opplysninger som skal arkiveres og senere utgis som katalog.

TEKNISK KONSERVATOR

Konsulent Jan Lunde i Teknisk avdeling har ansvaret for kunstnerisk utsmykning på universitetet. Han mener at det viktigste nå er å få ansatt en teknisk konservator som kan ha det løpende ansvaret for vedlikehold av kunstverkene.

­ Situasjonen er uholdbar både når det gjelder lagringsforhold og sikkerhet. Universitetet har i dag ikke noe eget forsvarlig lager for kunst. Oljemalerier bør for eksempel oppbevares i rom med riktig temperatur og fuktighet. Sikkerheten må også bedres, men den må ikke gå utover bildenes tilgjengelighet. Selv de mest verdifulle bildene må henge framme, for det er det de er ment til, understreker han.

I fjor forsvant marmorbysten av Sophus Bugge fra huset med samme navn. Et par dager senere ble den funnet i buskene like i nærheten. Etter det har bysten, som er laget av Gustav A. Vigeland, stått på Lundes kontor.

Sammen med Brit Heggenhougen har han vurdert hver kunstgjenstand. Det har vært en vanskelig grenseoppgang, for kvaliteten har vært svært varierende. ­ Noe av det vi fant, var direkte dårlig eller intetsigende kunst, særlig grafikk og enkelte tekstiler, avslutter Lunde.

KJENTE KUNSTNERE: Erik Werenskiold malte dette portrettet som er i universitetets eie av professor Alf Torp i 1916.(Foto: Brit Heggenhougen)


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere