SMÅSTOFF

Uniforum 14/96

Forskningsdagene: 6 år og arkeolog

Forskningsdagene er i gang, og i år har Universitetet i Oslo valgt å profilere museene overfor barnefamiliene. Forrige helg fikk barna prøve seg som arkeologer på Historisk museum. Poser med «funn» fra utgravinger skulle registreres på egne skjemaer, og barna kastet seg ivrige over oppgaven. Søndag var det nærmere 700 besøkende på Historisk museum, og det er dobbelt så mange som på vanlige søndager.

På tirsdag var det ulvedag på Zoologisk museum, og over 1500 små og store fant veien dit i høstsola. I dagene fremover arrangeres bjørnedag, gaupedag og jervedag, mens Etnografisk museum blant annet viser film om netsilik-eskimoene og arrangerer skattejakt ­ begge deler passer for barn. Forskningsdagene varer til og med søndag 6. oktober.

Julie Møller Kvalø er seks og et halvt år, og fikk prøve seg som arkeolog på Historisk museum i helga. Her undersøker hun hvordan dyregravene fungerte i eldre jernalder. (Foto: Marianne Tønnessen)

Heider til Aasen

«Synes dere jeg ser ut som en professor?», skal Ivar Aasen ha sagt då dei ville ha han til professor ved Universitetet i Oslo. Noregs store språkideolog og språkplanleggjar følte seg kanskje ikke heilt vel i det akademiske selskap.

Nøyaktig 100 år etter sin død vart han likevel heidra i Ivar Aasen-hagen av akademiske tilhengjarar. Alv Reidar Dale frå Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) stod for kransnedlegging og tale ved bysten av hovudpersonen. Det var BUL som i 1963 gav minnesmerket til universitetet. Dette var berre eit av fleire arrangement under hovudmarkeringa av Ivar Aasen-året i Oslo.

(Foto: Kirsten Faustino)

Kong Olav Vs kreftforskningspris til vitamin A-ekspert

Vitamin-A er giftig i store doser for mennesker, men ikke for isbjørn og andre polare dyr. Nylig mottok professor Rune Blomhoff kong Olav Vs kreftforskningspris for sitt arbeid med å kartlegge vitamin A. Deler av den halve millionen kroner han mottok skal gå til å undersøke hva som gjør at blant annet isbjørnen kan lagre store mengder vitamin A i leveren uten å ta skade av det.

Vitamin A kan motvirke kreft, i tillegg til at vitaminet er viktig for fruktbarhet, fosterutvikling og immunforsvar. Rune Blomhoff arbeider med å kartlegge hvorfor vitaminet er så giftig, og hvordan kroppens egen avgiftningsprosess fungerer. Laboratorieundersøkelser viser at vitamin A kan normalisere kreftceller. Blomhoff har vært på Svalbard og tatt prøver av isbjørn og sel, for å lære mer om hvordan vitamin A avgiftes i leveren. Det er denne kunnskapen han mener vil komme framtidig kreftforskning til gode.

Professor Rune Blomhoff arbeider ved Institutt for ernæringsforskning. Han fikk prisen for mangeårig forskningsinnsats. Blomhoff regnes som en internasjonal kapasitet innen forskning på vitamin A.

«Gjett hvem som kommer til middag?»

Bor du i Sogn bydel, har du nå muligheten til å invitere en utenlandsk student hjem til middag. Tiltaket er et ledd i et større prosjekt for å bedre miljøet og kontakten mellom nordmenn og utenlandske studenter i bydelen.

Sogn frivillighetssentral skal samarbeide med Studentsamskipnaden i Oslo for å bygge opp nettverk og forbindelseslinjer mellom generasjoner og ulike kulturelle grupper i bydelen.

Sogn bydel har en blandet befolkning, men de ulike gruppene har liten kontakt med hverandre. Til tross for at bydelen er ressursrik, trenger den hjelp til å skape tillit og møteplasser for ulike kulturer. Kringsjå studentby er en del av bydelen, hvor studenter fra 80 forskjellige land bor. I tillegg har bydelen en stor gruppe eldre beboere. Prosjektet tar sikte på å bedre unge og eldres nettverk, for på den måten å skape økt toleranse og bearbeide negative holdninger.

Konkrete tiltak i tillegg til middagsinvitasjoner er leksegrupper hvor barn og ungdom får hjelp med leksene av både norske og utenlandske studenter. Det skal også etableres en ressursbank blant studentene for å skape gode nettverk, og de utenlandske studentene skal ha kontakt med skoler i bydelen for å skape økt kulturforståelse.

Prosjektet ledes av representanter fra Frivillighetssentralen i Sogn bydel, Husvertordningen i studentboligene og Sosionomtjenesten i Studentsamskipnaden.

Universitetets stafett den 3. september

Sekretær i Universitetsitetets bedriftsidrettslag Knut Semb deler her resultater fra stafetten med Uniforums lesere.

Det var sendt ut invitasjon til alle ansatte. Det skulle bli spennende å se hvilke miljøer som kunne stille lag og utfordre hverandreandre. Da dagen kom, med varmt og godt vær, ble løypa markert med start på plenen ved Meteorologisk institutt. Den gikk videre opp langs Problemveien, bortover Niels Henrik Abels vei, ned Molkte Moes vei, opp trappa ved Mattebygningen og opp tilbake ved det Idrettsbygningen hvor spurten begynte på plenen opp til mål ved Meteorologiske.

Det var påmeldt 10 lag, og på grunn av aldersforskjeller ble det delt ut handikapp-tid til fradrag etter utregnet tabell. Her er resultatet:

Klasse: Herrelag

1. Abel kameratene, Matematisk Tid: 16.02 (handikapp 00.0) Resultat: 16.02

2. Vingesus, Historisk inst. Tid 18.02 (handikapp 32.5) Resultat: 17.29

Klasse: Damelag

1. Snilus Proteinus, Bio.tek. Tid: 23.06 (handikapp 23.5) Resultat: 22.42.5

Mikset lag:

1. ØPA Tid: 19.17 (handikapp 87.5) Resultat: 17.49.5

2. De eksiterte. Kjemisk inst. 19.39 (12.5) 19.26.5

3. Ivar Aasen gutane med kvende 20.53 (84.0) 19.29

4. Norsk Tjenesteman 20.44 (62.0) 19.42

5. LUHF 20.43 (32.5) 20.10.5

6. Samordnet opptak 22.20 (00.0) 22.20

7. Klass. og rom. inst. adm. 26.02 (77.5) 24.44.5

De beste lagene i hver klasse fikk premier. Vi takker orkesteret BJØRNEBLÆS for munter musikk under løpet. UNIBIL takker for innsatsen og ønsker at vi blir enda flere til neste år.

Gratis vinduer

Trenger du nye vinduer eller litt ekstra utvendig panel? Nå skal brakkene på den nye UB-tomta rives, og helga 18.-20. oktober er det mulig å forsyne seg av det som er igjen i de fraflytta brakkene mellom Villa Eika og Biologibygningen. Deretter blir de smadret.

Badstu utløste brannalarm

Brannalarmen gikk i den nye idrettsbygningen­ Domus Athletica ­ på mandag. Det var en badstu som hadde stått på, og brannalarmen gikk da renholdspersonalet åpnet badstudøren.

Tips UNIFORUM

Uniforum tar gjerne i mot tips om nyheter og store og små begivenheter i universitetssamfunnet. Ring oss på telefon 22 85 62 55 eller 22 85 40 16.

Gode resultater i FAIR

Norge har fått god uttelling i siste søknadsrunde til EUs forskningsprogram FAIR. Programmet favner både landbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, treindustri, næringsmiddelindustri, bygdeutvikling og «non-food».

Norge har oppnådd meget gode resultater innen fiskeri og havbruk. Etter 3. utlysning deltar Norge nå i mer enn 40 % av prosjektene innen disse næringene og koordinerer 10 % av dem. Kommisjonen etterlyser flere gode søknader knyttet til havbruk og miljø og til sosioøkonomiske problemstillinger innen fiskeri og havbruk.

Ny direktør

Professor og riksantikvar Øivind Lunde er tilsatt som direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Han har utdanning i kunsthistorie, bygningshistorie og arkeologi. Øivind Lunde har vært riksantikvar siden 1991. Han har siden mars i år vært engasjert i stillingen som direktør ved Restaureringen i Trondheim.

Oversetterpris

Kåre Langvik-Johannessen, professor emeritus ved Germanistisk institutt, har fått Bastianprisen for sin oversettelse av Jan van Ruusbroecs «Det åndelige bryllups smykke». Boka er et religiøst-mystisk verk fra 1300-tallet og et av høydepunktene i den nederlandske mystikk. Bastianprisen deles ut én gang i året av Norsk Oversetterforening, og består av en statuett og 30 000 kroner.

Pris for humanistisk forskning

Dr. scient. Bjørn Ian Dundas har mottatt Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning. Han fikk prisen på 150 000 kroner for sitt arbeid innen feltet algebraisk K-teori i matematikk. Dette feltet er en algebraisk disiplin av stor betydning i klassifikasjonen av den moderne geometris fundamentale objekter, de såkalte mangfoldigheter.

Bjørn Ian Dundas er født i 1963. Han tok dr.scient. graden ved Universitetet i Oslo i 1993.


Uniforum 14/96
Publisert 31. okt. 1996 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere