Proppfulle USIT-kurs

Uniforum 14/96
Nå er det håpløst å prøve å melde seg på et kurs hos USIT . Alle kursene var fylt opp bare én uke etter at kurskatalogen kom ut.

AV MARIANNE TøNNESSEN

USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) har bare 400 kursplasser denne høsten, mens katalogen går ut til om lag 4000 ansatte. Det betyr at bare ti prosent av dem som mottar katalogen, får plass på kurs.

IKKE PLASS TIL MER

­ Kursrommene våre er fylt opp, vi har ikke plass til flere kurs, sier seksjonsleder Per H. Jacobsen i USIT. ­ Vi har bare ett macrom og ett PC-rom, og det er bare åtte maskiner på hvert rom.

LOVER BEDRING

­ Nå vil vi lage en basisopplæringspakke som andre enn USIT, for eksempel lokale IT-ansvarlige, kan bruke for å kurse folk, sier Jacobsen. Han håper at det vil dempe presset på USIT-kursene.

Det vil også bli mer opplæring av lokale IT-ansvarlige, og USIT prøver å få i gang selvstudiumskurs som alternativ til klasseromskursene.

TILBYR KORTKURS

Jacobsen har også et annet plaster på såret for dem som ikke fikk kursplass: Hvis flere som ønsker samme kurs, slår seg sammen, vil USIT strekke seg langt for å holde korte ettermiddagskurs for disse.

PC-KURS MEST POPULæRT

Konsulent Bjørg Larsen i USIT forteller at alle kursene er populære, men at det særlig har vært stor pågang på PC-kursene. Excel og FileMaker er aller mest etterspurt.


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere