Privatister får ikke ta hovedfagseksamen

Uniforum 14/96
Fra årsskiftet 1997/98 vil det ikke bli mulig å ta hovedfag som privatist ved Universitetet i Oslo. Det vil bli laget overgangsordninger for nåværende privatister.

AV BENTE IVERSEN

Dette ble vedtatt i Kollegiet 24. september. Helt siden innføringen av den nye universitets- og høgskoleloven har det hersket tvil om privatisters rett til å avlegge hovedfagseksamen.

En student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har reist klagesak. Ettersom han ikke er tatt opp på hovedfag, nektes han sensur på innleverte oppgaver. Universitetsdirektørens syn på saken har vært at privatister ikke skal ha adgang til hovedfagseksamen, og dette har både fakultetene og instituttene vært enige i.

På bakgrunn av dette diskuterte Kollegiet privatisters rett til å avlegge hovedfagseksamen på prinsipielt grunnlag. Kollegiet gikk inn for at alle studenter fra nyttår skal informeres om at det ikke vil bli gitt adgang til å ta hovedfag som privatist fra årskiftet 1997/98.

VEILEDNING ESSENSIELL

Begrunnelsen for å nekte privatister å ta hovedfag, er at de ikke får den obligatoriske veiledningen i hovedfagsstudiet. Denne veiledningen skal gi studenten kompetanse i hvordan forskning utføres i praksis og at den er i overensstemmelse med forskningsetiske normer og faglige tradisjoner. Kollegiet ber i sitt vedtak Universitetsdirektøren om å følge opp arbeidet med å sikre at veiledningen tilfredsstiller disse kravene.

­ Betyr vedtaket at privatister vil få anledning til å avlegge eksamen fram til årsskiftet 1997/98?

­ Det vil vurderes i hver enkelt sak. Den fagansvarlige for den konkrete oppgaven må ta den avgjørelsen, sier rektor Lucy Smith.

­ Hvor mange gjelder dette?

­ Det har jeg ikke oversikt over, men jeg tror ikke det kan være mange, sier Smith.

Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien påpeker at kravene til veiledning vil være opp til hvert institutt å definere.

­ For å avvise privatister til hovedfagseksamen må vi kunne dokumentere at veiledningen som gis, gir en kvalitativ bedre utdanning til studentene enn de som går opp som privatist. Kollegiet ønsker å forsikre seg om at instituttene kan dokumentere dette, sier Stray Lien.

IKKE VEILEDNING: En student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har reist klagesak fordi han nektes veiledning og sensur på innleverte oppgaver. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 14/96
Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere