Nytt datasystem rasjonaliserer studentopptaket

Uniforum 14/96
28. oktober får universitetet et nytt studieadministrativt datasystem. Det er utviklet ved USIT, og skal brukes ved alle landets universiteter, foruten Norges Handelshøyskole i Bergen og Norges landbrukshøyskole på Ås.

AV MARGARETH B. BENTSEN

­ Innen studieopptaket begynner i april, skal systemet være i drift ved alle de nevnte utdanningsinstitusjonene, sier prosjektleder Andora Sjøgren fra USIT.

Systemet er stort og komplisert og skal først og fremst brukes til studentopptak, eksamensregistrering og undervisningsdata. Andre stikkord er hovedfag, semesterregistrering, studierett, studiekull og permisjon.

LETTERE å FORSTå

Ifølge Sjøgren skal det bli lettere å forstå det nye systemet, fordi opplysningene blir grafisk fremstilt, eller som hun sier det: Det grafiske grensesnittet og fjernbildene gjør det lettere å forstå selve systemet intuitivt.

Systemet skal utvikles videre slik at studentene kan få større muligheter for å registrere seg på skjerm eller via Internett.

USIT vil også arbeide med et ledelsesinformasjonssystem. Det skal hente informasjon fra studieadministrasjonssystemet og de to andre nye systemene som USIT har utviklet, ett for økonomi og ett for personaldata.

BEDRE FOR STATISTISKE FORMåL

­ Den store studenttilstrømmingen er en av grunnene til at de gamle systemene ikke var gode nok. Hvert universitet hadde sitt system, og de ga ikke nok informasjon, sier underdirektør Arne Benjaminsen i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

­ Universitetene vil kunne gi bedre service til studentene, og dataene vil være mer tilgjengelig for dem, sir han.

For departementet er det en stor fordel at universitetene og de to høyskolene kommer til å bruke det samme systemet. Dataene fra det studieadministrative systemet kan overføres til Database for statistikk for høyere utdanning som drives av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen. Her kan departementet hente nødvendig statistikk til sine formål. De vil kunne få en helhetlig og standardisert informasjon.


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere