KORT MØTE

Uniforum 14/96
Navn: Knut Midgaard
Utdanning: Magistergrad i idéhistorie
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for statsvitenskap

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er rikt og spennende. Fagfeltet vårt er ganske sammensatt og kan angripes på forskjellige måter. I staben finner du folk med ulik bakgrunn, en historiker, en sosiolog, og flere har offentlig rett, økonomi eller filosofi i sin fagkrets. Det gir muligheter for interessante tilnæringsmåter.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Spørsmål om hva som er den viktigste, er vanskelig. Jeg har siden 1968 vært opptatt av hvordan universitetets beslutningsorganer fungerer og hvordan de bør gjøre det. Det er viktig at universitetet har organer som er i stand til å løse de problemene som skal løses, samtidig med at alle berørte parter får medvirke i rimelig grad. Samspillet mellom grunnforskning og anvendt forskning ser jeg også på som viktig, og det er vesentlig at vi utvikler evner til å arbeide tverrfaglig. Vi bør ha en forskerstyrt forskning, men samtidig må vi ha organer som kan fange opp utfordringer som griper over de enkelte fagmiljøene.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg har sammen med kolleger og noen tidligere hovedfagsstudenter arbeidet en del med et bokprosjekt om universitetet som beslutningsarena. For tiden jobber jeg med hvilke normative problemer som melder seg i forbindelse med forsøk på organisert samarbeid på ulike nivåer, både lokalt og globalt. Jeg ser blant annet på hvilke spørsmål som melder seg fra et demokratisk synspunkt i forbindelse med overnasjonalt samarbeid.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Christoph Harbsmeier ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. Han har svært interessante perspektiver på de dypere forutsetningene som blant annet språket har for den politiske tenkningen her i Vesten og i et land som Kina.

Bente Iversen (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere