Karakterendring på JUS

Uniforum 14/96
Nå innføres et nytt karaktersystem på jusstudiet.

­ For dem som kjenner juristers karakterfiksering, er dette en radikal omlegging, sier dekan Frederik Zimmer. Han håper at det nye systemet vil dempe karakterpresset på jus.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Karaktersystemet legges om i forbindelse med at hele studiemodellen på jusstudiet forandres.

­ Omleggingen er ment som et bidrag til å dempe karakterpresset som er så karakteristisk for jurister, sier Zimmer, som håper at den nye ordningen vil føre til mer dybdelesing og bedre studieresultater.

­ UMULIG PRESISJONSNIVå

Fram til nå har jusstudiet hatt en egen karakterskala med 2,75 som laudgrense og 3,15 som siste ståkarakter. Denne skalaen er oppdelt i tyvedeler i stedet for tideler.

­ En så findelt karakterskala illuderer et presisjonsnivå som ikke er mulig, sier førsteamanuensis Karen Jensen ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Hun har undersøkt kunnskapsutviklingen på jusstudiet, og mener at den nye karakterskalaen gir mulighet for en mer realistisk evaluering.

TO HOVEDDELER

Det nye jusstudiet skal ha to hoveddeler: Første del består av to grunnfag, ett i privatrett og ett i offentlig rett. Her vil karakterskalaen være den samme som i andre cand.mag.-fag (med 2.5 som laudgrense og 4.0 som siste stå-karakter). Denne nye studiemodellen ble innført nå i høst, og de første eksamenene med nytt karaktersystem holdes til våren.

SEKSDELT SKALA

Etter å ha tatt begge grunnfagseksamenene, kan studentene søke opptak til en profesjonsdel på tre og et halvt år. Denne delen starter opp neste høst. Her vil karakterskalaen bli seksdelt, med tre laudkarakterer, to karakterer på haud og en «ikke bestått»-karakter.

SPESIFISERT VITNEMåL

­ I den nye karakterskalaen blir det lettere å legge vekt på andre kunnskapstyper enn de rent eksakte, for eksempel analytiske og kommunikative kunnskapsformer, sier Jensen.

På de nye vitnemålene vil det stå hvilke karakterer studenten har fått i de forskjellige fag, slik at sterke (og svake) områder kommer klarere fram. I dag får studentene én samlekarakter fra hver avdeling.

HVA SKAL BARNET HETE?

Det er fremdeles uklart hva de seks forskjellige karakterene i profesjonsdelen skal kalles. Alternativene er norske navn, latinske navn, eller rett og slett bare tallkarakterer.

OSLO FøRST

Universitetene i Bergen og Tromsø har ennå ikke bestemt seg for om de vil følge Oslos eksempel og legge om karaktersystemet på jus.

Ved begge universitetene legges jusstudiet om, og det vil antakelig bli avklart i løpet av høsten om de også vil endre karaktersystemet.

MINDRE KARAKTERPRESS: Målet med de nye karakterene er blant annet å dempe karakterpresset blant jusstudentene. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere