Ikke husrom til gjesteforskere

Uniforum 14/96
For tiden er det ikke ledige gjesteforskerboliger ved universitetet.

Det er Studentsamskipnaden (SiO) som leier ut leiligheter til universitetets gjesteforskere, men alle SiO-leilighetene som universitetet disponerer, er i bruk. Til sammen er det 44 hybler og 10 leiligheter som er beregnet på gjesteforskere. Ingen av disse er ledige før tidligst 16. november.

For å skaffe en gjesteforskerbolig, må man ta kontakt med Ann-Mari Moe. Hun kan nås på telefon 22 18 83 41. Gjesteforskerboligene kan leies i minst én måned og maksimalt to år. Det er de enkelte institutter eller enheter som betaler leie, og det er instituttsjefene eller kontorsjefene som skal sende søknad om leie. Gjesteforskerboligene kan bare brukes av gjesteforskere, gjesteforelesere, stipendiater og doktorgradsstudenter.

De som har en bolig til leie for gjesteforskere, må ikke ta kontakt med Ann-Mari Moe i SiO, men med SiOs private boligformidling på Blindern, som har telefonnummer 22 85 33 76.


Uniforum 14/96

Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere