HVA SKJER

Uniforum 14/96

HVA SKJER

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted:kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum
13. oktober: «Et solsystem blir til - Har vi naboer i verdensrommet?» v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje
6. oktober: «Spennende akvariefisk og 'levende fossile fisker'» v/cand.mag. Morten Gammelsæter.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 13 i auditoriet, Botanisk museum
20. oktober: «Planter fra fremmede land». Foredrag og omvisning v/cand.mag. Lise Hatten.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Utstillingen: Sans og Samling - Bringing it all back home.
Søndag 6. oktober kl. 13.15: «Amundsens netsilik-fotografier, 1903­05» v/Ann Christine Eek.
Onsdag 9. oktober kl. 20: Koreanske tradisjonelle drakter (1800-tallet) vist som et moteshow.
Søndag 13. oktober kl. 13.00: Filmen «The Desert People», jakt og samling i Australia på 50-tallet.
Torsdag 17. oktober kl. 19.30: Museumsstafetten: «Danseren og hans verdensbilde, Bedamini, Ny Guinea» v/Arve Sørum.

Foredrag i Det Norske Videnskaps-akademi

Tid: kl. 19.00
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
Torsdag 3. oktober: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Frøspredning med insekter» v/professor Rolf Berg; Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Ivar Aasen - hundre år etter» v/professor Kjell Venås.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
11. oktober: «Change Rules for Hierachical Knowledge» v/professor Bernard Walliser, École Nationale des Ponts et Chaussees.

Senter for kvinneforskning

Faser i norsk kvinneforskning

Onsdag 9. oktober kl. 10­12 v/professor emeritus Harriet Holter i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Holter tar utgangspunkt i sin nye bok Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, som hun har skrevet sammen med Beatrice Halsaa, Jannecke van der Ros og Bjarne Øvrelid ved Høgskolen i Lillehammer.

Academic Women's Teaching: Interviews and Events in Norway

Torsdag 10. oktober kl. 13.15­16 v/Senior lecturer i pedagogikk Jeanette Rhedding-Jones ved Deakin University i Australia. Seminaret foregår på engelse og er åpent for alle interesserte.
Forskerseminar

Sexual behaviour - Theories on Nature, Culture and Gender in Different Research Traditions

Tirsdag 15. oktober kl. 9­16.30. Innledninger v/professor Anne Fausto-Sterling, Brown University, Providence, USA og professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt, UiO. Faglig ansvarlige: Lege og forsker Kitty Strand, Seksjon for forebyggende medisin, UiO og professor Kirsti Malterud, Senter for kvinneforskning.

Aktuelt om norsk språk - Lørdagsforum

Arr.: Avdeling for nordisk språk og litteratur
Tid: lørdager kl. 12.15­13.15
Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47
12. oktober: «Ivar Aasen - ein nasjonalromantikar?» v/cand.philol. Oddmund Løkensgard Hoel.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15­20

Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
7. oktober: «Eksil og remigrasjon: tyskspråklige flyktninger etter 1933 og 1945» v/professor Einhart Lorenz.
14. oktober: «Agrarhistorien i gar, i dag - og i morgen? Tanker om norsk eldre tids agrarhistorie» v/professor emeritus Jørn Sandnes, Universitetet i Trondheim.

Nasjonal identitets-prosjektet

Tid: mandag kl. 14.15­16
Sted: Rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
7. oktober: «Aasen som nasjonalist» v/Oddmund Hoel.

Nordisk mellomalder

Arr.: Senter for studier i vikingtid og nordisk mellomalder
Tid: måndag kl. 12.15­14
Stad: Seminarrom 4, Brakke 1, Blindern
14. oktober: «Høvdinggården Borg i Lofoten» v/fyrsteamanuensis Gerd Stamsø Munch, Universitetet i Tromsø.

Ibsen og historien

Seminar v/Senter for Ibsenstudier 18. og 19. oktober i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78 (i samarbeid med UiBergen og UiTromsø). Forelesere er blant andre: Professor Asbjørn Aarseth, professor Inga-Stina Ewbank, University of Leeds, førsteamanuensene Gudleiv Bø og Astrid Sæther, professorene Vigdis Ystad og Egil A. Wyller, universitetslektorene Kjell Madsen og Erik Østerud. Fullstendig program og påmelding innen 4. oktober 1996 på tlf. 22 85 91 53, fax: 22 85 91 58.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
8. oktober: «Verdensbanken i 1990-årene: Reformert kjempe eller ulv i fåreklær?» Debatt: Tore Linné Eriksen og Gunnar Garbo vs. Valter Angell og Thor Ullerø.
15. oktober: «Political Islam - causes and implications» v/Nada Merheb, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse, Det medisinske fakultet
Tid: tirsdager kl. 17­19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
15. oktober: «Hvordan møte pasienter fra andre kulturer» v/sykepleielektor Ingrid Hanssen, Høyskolen for diakoni og sykepleie. Lovisenberg.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje
14. oktober: «Second Phase of Zimbabwe's Structural Adjustment: The World Bank's Poverty Reduction Strategy» v/forsker Arne Disch, SUM.

Fra pessimisme til optimisme

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn
Tid: tirsdager kl. 19.45­21.30
Sted: Aud. 3, Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
15. oktober: «Framtiden i våre hender» v/forfatter og pressetalsmann Steinar Lem.

Fra Mendel til DNA

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier
Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
10. oktober: Institusjonaliseringen av arvelighetsforskning i Norge» v/Arve Monsen (Tekst: St.prp. 1,1916).
17. oktober: Vitenskap og politikk. Om norsk genetikk og eugenikk i mellomkrigstiden». Innleder: Nils Roll-Hansen.

Globalisering som historisk tema

Arr.: TMV-senteret
Tid: Onsdager kl. 14.15­16
Sted: Seminarrom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21
9. oktober: «Internasjonalisering, konserndanning og fagorganisering (1960­1980)» v/Jan Heiret og Knut Grove.
16. oktober: «Amerikanske og europeiske selskap multinasjonaliserer.»

Flyktninger, tilbakevending og psykisk helse - forståelse og tilnærminger

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger
Tid: onsdager kl. 16.15­18
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern
16. oktober: «Kollektive tiltak - individuelle konsekvenser. Psykologiske perspektiver på tilbakevending» v/seksjonsoverlege Reidun Brunvatne, Seksjon for internasjonal helse, Ullevål sykehus og sosialantropolog Sissel M. Neumayer, Psykososialt senter for flyktninger.

Rikshospitalets forskningsseminar

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Auditoriet, Patologibygningen
7. oktober: «Signaltransduksjon. Regulering av signalveier, interaksjoner og effekt på genekspresjon». Forelesere: Fahri Saatcioglu, Guy Keryer, Bjørn Skålhegg. Møteledere: Inger H. Madshus og Håvard Attramadal.

ESST/TMV-seminar

Fredag 4. oktober kl. 9.15 i Aud. 5, Eilert Sundts hus, Blindern: «The Politics of Sociotechnical Change» v/Wiebe Bijker, Limburg Universitetet & Richard E. Sclove, Loka Institute.
Torsdag 17. oktober kl. 15­17 i Sem.rom 4, Ullevaal Stadion: «Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics» v/Charles Edquist, Linköping Universitet.

Kognisjon, medier og publikum

Lørdag 12. og søndag 13. oktober arrangerer Institutt for medier og kommunikasjon et symposium med ovennevnte tema i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern. Symposiet vil ta for seg et bredt kognitivt perspektiv med kulturteoretiske innslag og markere betydningen av vitenskapelig utveksling mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner. De fleste foredragene holdes på engelsk. Nærmere opplysninger: Birgitta Höijer, linje 50440, faks 50401.

NRK2s programoversikt

Lørdag 5. oktober:
Kl. 13: Kunnskapskanalen sender: Kunnskapsmagasin: Svartedauden. Verknader av pestane: Folketal og økonomi v/professor Kåre Lunden.
Kl. 13.15: Om vann som ressurs. Et program om en viktig del av miljøet. Fra Norsk institutt for vannforskning, NIVA.
Kl. 13.25: Fjernundervisning: Grunnleggende statistikk. Etterutdanning i sannsynlighetsregning og statistikk: Om normalfordelinger og inferens. Fra Matematisk institutt, UiO.

Om å skyte spurver med «kanon»

KLassisk litteratur og litterære klassikere
Mandag 7. oktober kl. 15.15­17 vil statsråd, professor Gudmund Hernes holde foredrag i aud. 1, Sophus Bugges hus, Blindern.

Descartes-dager

I anledning av 400-årsjubileet for René Descartes fødsel arrangeres det fredag 4. og lørdag 5. oktober Descartes-dager i Sem.rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern (fredag) og i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78 (lørdag). Arr.: Klassist og romansk institutt og Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi og Det franske Kultursenter.

Senter for helseadministrasjon - 10 år

«Økonomisk rasjonalitet - helsevesenets redning eller ulykke?» er tittelen på jubileumskonferansen som arrangeres fredag 8. november fra kl. 9.00 til kl. 17 i Gamle Logen i Oslo. Formålet er å belyse hvilket potensial økonomisk rasjonalitet kan ha for å skape et bedre helsevesen. Like viktig er det imidlertid å belyse denne tenkemåtens begrensninger. Påmelding innen 15. oktober 1996 til senteret, tlf. 22 86 87 50.

Videnskabsbutikker - nordisk seminar

Seminaret «Demokrati og Viden - Videnskabsbutikker i Norgen» foregår 7.­9. november i København med deltagere fra hele Norden. Det henvender sig til studerende og forskere, og oplægsholdere kommer fra Holland, Norge og Danmark. Arr.: Videnskabsbutikkerne i København, Roskilde og Oslo. Tilmelding og information: Videnskabsbutikken på Københavns Universitet, St. Kannikestræde 13. DK-1169 København K. Tlf. +45 323099, fax +45 35323532.

Den internasjonale Ivar Aasen-konferansen 1996

blir halden 14.­16. nobember i Helga Engs hus, Blindern. Hovudtema for konferansen er språkkontakt, med særleg vekt på dei to problemkrinsane fleirspråklegheit i eit minoritets-/majoritetsperspektiv og normer, status og normering. Konferansen tek opp desse emna ut frå tverrfaglege og språkpolitiske synsvinklar. Dei som vil delta, bør melde seg på snarast. Meir informasjon finn ein ved å vende seg til Institutt for nordistikk, Avd. for leksikografi, p.b. 1001 Blindern, tlf. 22 85 71 12, e-post: sigrid.nesje@inl.uio.no
Uniforum 14/96
Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere