Anatomisk institutt er eldst!

Uniforum 14/96

DEBATT

Anatomisk institutts loaler i Moestuegården er eldre enn Det Chemiske Laboratorium, skriver prof.de.med. Per Holck. Uniforum nr. 13/1996 bringer en morsom artikkel med bilde av Universitetets eldste kjemiske laboratorium, og gjengir en uttalelse fra professor Bjørn Pedersen som hevder at dette var institusjonens eldste bygning - ikke Observatoriet.

Det er nok riktig at en bygning ble ominnredet og tatt i bruk som kjemisk laboratorium i 1816, men det var to år etter at Anatomisk Institutt hadde ominnredet og tatt deler av Moestuegården (som fremdeles ligger i Karl Johans gate 14) i bruk for disseksjoner og forelesninger i «medicinsk Encyclopædi» samt medisinens historie fra 18. august 1814. Forholdene her var imidlertid lite tilfredsstillende, og alt året etter ble det leid to små rom i Mangelsgården i Storgaten 36, som også eksisterer. I oktober 1815 flyttet medisinerne over til den såkalte Anatomigården (Rådhusgaten 19) som ble fullstendig ombygd - utrolig nok med et auditorium for 70 tilhørere, en disseksjonsstue, et kjøkken og to kammer, hvorav det ene var bolig for den nyansatte prosektor. Her holdt anatomene til inntil 1852.

Idet alle tre bygninger eksisterer den dag i dag, til dels ominnredet for anatomisk bruk, spørs det nok om ikke anatomene kan sies å ha hatt de eldste bygningene. Universitetets eldste egenbygde og eksisterende bygning er imidlertid - som overarkitekt ved UiO, Bent Aaby, påpeker - Observatoriet, oppført 1833-34.

Per Holck

prof.dr.med.


Uniforum 14/96
Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere