Toves teaterstafett

Uniforum 13/96
Førsteamanuensis Tove Ilsaas ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling var prosjektleder for Ibsen-stafetten, som var en usedvanlig vellykket dramasatsing for elever og lærere i videregående skole.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Sammen med informasjonssjef Ragnhild Samuelsberg ved Nationaltheatret har hun koordinert og fotfulgt stafetten fra begynnelse til slutt.

­ Det var Samuelsberg som kom på stafettideen. Nationaltheatret ønsket å fornye den internasjonale Ibsenfestivalen sin ved å trekke inn ungdom og nå ut i landet. Jeg har samarbeidet med teatre i hele Norge om lærerkurs og materiell i forbindelse med teaterforestillinger, sier Ilsaas. De to reiste rundt for å vurdere og koordinere gruppene fra seks fylker: Akershus, Trøndelag, Troms, Møre og Romsdal, Oslo og Telemark.

­ I mange år har Ilsaas undervist kommende lektorer og adjunkter i drama innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Hun har et godt utviklet nettverk både innen skolen og teaterlivet her i landet. Disse kontaktene skulle nå utnyttes. Norsk- og dramalærere ble kontaktet. Flere regionteatre ble koplet inn. De skulle være base for de lokale stafettetappene. Søknader ble sendt til to departementer, som bevilget 290 000 kroner. Prosjektet er et pilotprosjekt, som skal beskrive og vurdere organisajsonsmodeller og innhold for en eventuell landsdekkende teaterstafett.

Meningen med stafetten er ikke å ale opp skuespillere. Ilsaas understreker at en like viktig gevinst av arrangementet er å presentere elevene for rekvisitører, scenografer og andre som arbeider ved teatret. For Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling har noe av motivasjonen for å gå inn i prosjektet vært at vi ønsker å inspirere norsk- og dramalærere til å bruke nye metoder for å arbeide med tekst som teater.

­ At Ibsen tenner ungdom er det ikke tvil om! Det som er vesentlig for meg, er å formidle opplevelsen av teater, slik at elevene kan utvikle seg til å bli et godt og kresent publikum, sier Ilsaas.

ENTUSIASTISK PROSJEKTLEDER: Tove Ilsaas under Ibsen-stafetten. I bakgrunnen konsenterer elevene seg om en Peer Gynt-tekst, som de skal lage bevegelser til. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere