SMÅSTOFF

Uniforum 13/96

100 år med slaviske studier

Slaviske studier i Norge fyller 100 år. I løpet av disse årene har stadig flere studenter interessert seg for slaviske fag, særlig russisk. Jubileet ble nylig markert med et tre dagers symposium i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det er ikke uten grunn at feiringen har fått navnet Olaf Broch symposium. Rektor ved Universitetet i Oslo, Lucy Smith, understreket i sin åpningstale hans enestående betydning for slaviske studier i Norge. Da han i 1896 ble utnevnt til dosent i slaviske språk ved Det Kgl. Frederiks universitet i Kristiania, ble undervisning av russisk språk og litteratur for første gang etablert på universitetsnivå.

Fram til 1937 hadde Olaf Broch landets første og eneste vitenskapelige stilling på dette området. Han ble en internasjonalt anerkjent vitenskapsmann, som utførte lingvistisk feltarbeid i både Russland, Slovakia og Serbia. Han ble tidlig medlem av Det russiske akademi, men senere ekskludert på grunn av kritiske synspunkter. I 1990 ble han post mortem gjenopptatt i akademiet.

Fortsatt er det bare Universitetet i Oslo som underviser i alle de slaviske språk, som i tillegg til russisk er polsk, bulgarsk, tsjekkisk og serbokroatisk. Ved universitetene i Tromsø og Bergen tilbys undervisning i russisk språk og litteratur.

Det tre dager lange symposiet ble arrangert av Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, med gjester fra flere europeiske land.

Det Chemiske Laboratorium eldst

Uniforum har mottatt et brev fra professor Bjørn Pedersen ved Kjemisk institutt. Han mener at det ikke er Observatoriet, oppført i 1834, som er Universitetet i Oslos første bygning, slik Uniforum skrev i forrige nummer. Han viser til en artikkel i Kjemisk institutt,

Universitetet i Oslo. En presentasjon ... (fra 1981) om Det Chemiske Laboratorium i Øvre Slottsgate, der vi kan lese følgende:

«Bak anatomigården (i dag utstillingslokale for Unge

Kunstneres Samfunn) langs Øvre Slottsgate lå «det chemiske Laboratorium og physiske Kabinets Bygning». Bygningen var tidligere brukt som brennevinsbrenneri, men bygningen ble i 1816 ominnredet slik at «i den nederste Etage indrettet et chemisk laboratorium med tilstøtende Værelser til Opbevaring av chemiske Præparater og Bolig for en Amanuensis, i den øverste et Auditorium og tvende Værelser til Instrumentsamlingen.

Men bygningen var dårlig, og i 1827 ble den revet og en ny to-etasjers bygning oppført på samme sted (se bildet). Arkitekt var Chr. H. Grosch (1801-65) som samtidig stod for Børsen og Bankplassen 3 og senere universitetsbygningene ved Karl Johansgate.» (Red anm.: Grosch tegnet også Observatoriet.) Overarkitekt ved UiO, Bent Aaby, opplyser Uniforum om at Observatoriet er universitetets eldste egenbygde bygning.

Ingen boligannonsering

Fra 1. juli i år stengte UNIBYGG sitt kontor på Blindern for godt. Det betydde også at kontorets funksjon som boligformidler ved universitetet opphørte. Inntil videre eksisterer det dessverre ingen kanal for boligformidling ved universitetet. Fra nyttår er det imidlertid planer om å få en elektronisk boligbulletin på beina. Der vil interesserte selv kunne legge inn sine annonser.

2000 pakker til Sarajevo

Nettverk for fred har samlet inn over 2000 personlige pakker fra studenter i Norge til studenter ved Sarajevos universitet. Pakkene inneholder alt fra studiemateriell og klær til brev og bilde av den som sender. Det er studenter som har en krigsskade eller som har mista pårørende under krigen, som skal få pakkene.

I tillegg har organisasjonen skaffet til veie lærebøker, tidsskriftabonnementer, datamaskiner, kontormateriell, pulter og stoler til universitetet. De har også satt i gang et studentsenter i Sarajevo med kopimaskin, skrivestue med PC-er og informasjon om studiemuligheter i utlandet.

Burma-aksjon

Norsk Studentunion (NSU) arrangerer Burma-aksjonsdag den 2. oktober. Det vil bli aksjoner på alle universitetene.

Høyere utdanning

På denne internettadressen kan du lese mer om høyere utdanning i Norden:

http://www.abo.fi/norden/

10 400 e-mail per dag

E-mail, eller e-post som det heter på norsk, blir stadig mer populært på universitetet. I 1995 var det 3,8 millioner sendinger gjennom e-post-systemet, eller 10 400 e-brev per dag. Det er nesten dobbelt så mye som i 1994. Da var tallet 5500 e-brev daglig, ifølge USITs årsberetning.

Ansiktsløftning for Sophus Lie

Sophus Lie kunne nok virke både søvndyssende og innestengt. Men nå har auditoriet fått en ansiktsløftning.

19. september står Sophus Lie klar til å ta imot nye studenter, friskere og lysere enn på lenge.

Tidligere var forholdene i Sophus Lies auditorium så dårlige at folk sovnet i mangel på luft og lys. Men nå har auditoriet ved Matematikkbygningen fått nytt elektrisk anlegg, nytt AV-utstyr og nytt ventilasjonsanlegg. Inventaret har også fått en oppjustering. Til sammen har ansiktsløftningen kostet åtte millioner kroner.

Illegal presse på CD-ROM

Nå skal de illegale avisene fra krigen samles på en multimedia CD-ROM. Det er Universitetsbiblioteket i Oslo som har satt i gang dette prosjektet, og nå samles digitale kopier av blant annet avisenes forsider, innholdsreferater, fotografier og intervjuer. Universitetsbiblioteket ønsker å komme i kontakt med folk som har materiale av interesse for prosjektet.

Plantesamlaren Ivar Aasen

Ei utstilling i Botanisk museum 15.­29. september

Ivar Aasen samla kring 1840 ei stor mengd planter frå bygdene Ørskog og Skodje, der han då virka som huslærar. Han sette dei saman til eit stort herbarium på meir enn 500 nummer, namnfesta og sorterte etter den tidas krav. Arbeidet gjev eit godt bilete av floraen i dei to Sunnmørsbygdene i første helvta av 1800-talet. Herbariet er no i Aasen-museet i Ørsta, men hovuddelen er utlånt til Oslo i høve utstillinga. Utstillinga legg vekt på å vise kva herbariet og Aasens andre botaniske hovudverk, «Norske Plantenavne», seier om den floristiske kunnskapen på den tida. Indikasjonar på floraendringar i kulturlandskapet dei siste 150 åra blir òg kommentert.

Utstillinga er open onsdag, torsdag, fredag, laurdag og søndag kl. 12­15.


Uniforum 13/96
Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere