KURS STIPEND

Uniforum 13/96

KURS STIPEND

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo for 1997.

Fullstendig kunngjøring står i Norsk lysingsblad nr. 228, onsdag 2. oktober 1996. Søknadsfrist 15. november 1996. Søknadsskjema (og kopi av kunngjøringen) fås ved henvendelse til UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo - tlf. 22 85 94 70 (besøksadresse: Rosenkrantzgt. 11 B) eller fra de respektive fakultetenes sekretariat.

Vitenskapelige stipend som sorterer under Det medisinske fakultet for 1997.

Fullstendig kunngjøring står i Norsk lysingsblad nr. 228, onsdag 2. oktober 1996. Søknadsfrist 15. november 1996. Søknadsskjema (og kopi av kunngjøringen) fås fra UNIFOR (se adresse og tlf.nr. ovenfor). Besøksadresse: samme som ovenfor eller Det medisinske fakultet, Søsterhjemmet, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166.

Reisestipend til forskningsopphold i utlandet under Det medisinske fakultet for 1997.

Fullstendig kunngjøring står i Norsk lysingsblad nr. 228, onsdag 2. oktober 1996. Søknadsfrist 15. november 1996. Søknadsskjema (og kopi av kunngjøringen) fås fra UNIFOR (se adresse og tlf.nr. ovenfor).

For sent innkomne søknader, søknader på foreldede skjemaer, feilaktige eller ufullstendig utfylt skjema vil ikke bli behandlet.


Uniforum 13/96
Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere