KORT MØTE

Uniforum 13/96
Navn: Eivind Smith
Utdanning: Dr.juris
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for offentlig rett

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Miljøet er veldig presset av alt det de sentrale personene har å gjøre. Det er nok mindre preget av akademisk meningsbrytning enn jeg ventet meg da jeg begynte her. Men samtidig gir miljøet mitt meg et meget godt ståsted for egen faglige virksomhet i inn- og utland. Vi legger også en god del vekt på rekrutteringen.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Å ta vare på forskningen, for den er meget utsatt.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg holder på med det jeg alltid holder på med: konstitusjonelle spørsmål både nasjonalt og internasjonalt. I disse dager bruker jeg dessuten mye tid på å forberede en ny, revidert utgave av en stor lærebok i forvaltningsrett. ­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Knud Midgaard, som er professor i statsvitenskap. Han er kanskje den av de etablerte statsviterne som er mest åpen for kontakt med andre disipliner.

M.B.B

Professor Niels Christie ønsket i forrige nummer av Uniforum å gi stafettpinnen videre til professor Dag Østerberg. Redaksjonen kontaktet ham, men han ønsket ikke å la seg intervjue. I stedet valgte så Christie å gi stafettpinnen til professor Eivind Smith.

RED.


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere