HVA SKJER

Uniforum 13/96

HVA SKJER

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

22. september: Geologisk tur med gruvebesøk i Sognsvanns-området. (Ta med lommelykt og gummistøvler.) Frammøte på Sognsvann stasjon kl. 11. Turen tar 3-4 timer. Ved førstekonservator Reidar Trønnes.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje
22. september: «Fugletrekkets mysterier» v/cand.scient. Einar Strømnes.
29. september: «Hvor kommer husdyra våre fra?» v/stipendiat Torfinn Ørmen.
Fra tirsdag 1.­ fredag 4. oktober kl. 11­16: Som et ledd i Forskningsdagene '96 Rovdyrdagene: tirsdag 1.10 Ulvedag; onsdag 2.10 Bjørnedag; torsdag 3.10 Gaupedag; fredag 4.10 Jervedag. Mulighet for «nærkontakt» med dyra - pels, klør, tenner, lort, til å lage dyrespor til å ta med hjem, løse oppgaver, se film, høre foredrag og eventyr m.m.

Botanisk hage og museum

Ivar Aasen-året 1996:

15.­29. september: Ivar Aasens herbarium - utstilling i Botanisk museum, åpent onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 12­15.

Kåserier i auditoriet kl. 13:

22. september: «Ivar Aasens botaniske landskap og vårt - Kulturlandskapet endrer seg» v/førstekonservator Reidar Elven.
Fredag 29. september: «Adskillige sundmørske Planters Egenskaper og Anvendelse (et utrykt manuskript av Ivar Aasen anno 1838) - Nyttige planter også i dag?» v/professor Finn-Egil Eckblad. Handskriftsamlinga på UB har eit manuskript etter Ivar Aasen med denne tittelen. Det inneheld ei liste over sunnmørske planter ordna etter kva dei kan nyttast til. Eckblad gjer greie for tydinga av skriftet og kva lista inneheld av plantenamn. Han har òg ei meining om kvar Aasen hadde denne kunnskapen frå. Nokre av desse plantene kan nyttast til mat, te og anna drikke, eller lækjedom den dag i dag, og døme på det vert òg nemnt.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Utstillingen: Sans og Samling - Bringing it all back home.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
20. september: «Semiotik, kunstigt liv, og biologiens filosofi» v/Claus Emmeche, lektor ved Center for Naturfilosofi ved Niels Bohr Instituttet i København.
27. september: «Social Constructivism and the Grounds for Belief in Science» v/Denis C. Phillips, Stanford University.

Senter for kvinneforskning

Fasene i norsk kvinneforskning

Tirsdag 8. oktober kl. 10­12 v/professor emeritus Harriet Holter i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Holter tar utgangspunkt i sin nye bok Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, som hun har skrevet sammen med Beatrice Halsaa, Jannecke van Ros og Bjarne Øvrelid ved Høgskolen i Lillehammer.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15­20
Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
23. september: «Hvordan skrive innvandringenes historie? Overveielser omkring et bokprosjekt» v/professor Knut Kjelstadli.
30. september: «Jon Marteinsson - en svensk stormann i et døende norsk aristokrati? En aristokrats sosiale virkelighet i Norge rundt 1400» v/stipendiat Erik Opsahl, Universitetet i Tromsø.

Nasjonal identitets-prosjektet

Tid: mandag kl. 14.15­16
Sted: Rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
23. september: «Bjørnson som nasjonalist» v/Øystein Sørensen.
30. september: «Garborg som nasjonalist» v/Sveinung Time.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Tid: mandag 23 og tirsdag 24. september kl. 10.15­12; torsdag 26. september kl. 10.15­14 og fredag 27. september kl. 10.15­12
Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 6
Emner fra eldre samisk historie v/professor II Lars Ivar Hansen.

Institutt for kulturstudier

Tid: mandag 30. september kl. 12.15­14
Sted: Rom 1, Sophus Bugges hus, Blindern
«Forskning og personvern» v/førsteamanuensis Knut Aukrust.

Østerrike - 1000-årsjubileum

27. september: Åpning kl. 12 i Universitetets gamle festsal
29. september: Wittgenstein-symposium i Videnskaps-Akademiet.
Ved Institutt for musikk og teater, Chateau Neuf, Slemdalsvn. 7
Mandag 23. september kl. 11.15­13 i Seminarrom I: Førsteamanuensis Kjell Skyllstad foreleser om østerriksk musikkteater mellom to Wienerskoler: «Den tapre soldat Wozzeck - Fra Büchner til Berg».

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
24. september: «Aung San Suu Kyi - demokratiets fugl fønix eller nyttig redskap i militærregimets symbolpolitikk?» v/Kjell Magne Bondevik, tidl. utenriksminister og stortingsrepresentant for KrF.
1. oktober: «Valg i Nicaragua - for eliten heller enn grasroten?» v/Erik Høivold, tidl. leder av Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Kveldskurs i u-landsmedisin

Arr.: Institutt for internasjonal helse, Det medisinske fakultet
Tid: tirsdager kl. 17­19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
1. oktober: «Retten til liv? Om abortdødeligheten i verden» v/professor Staffan Bergström.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: Sognsvn. 68, 2. etasje
30. september: Foredrag v/Norman Long, Chair of Sociology of Development, Wageningen Agricultural University, The Netherlands.

Fra pessimisme til optimisme

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn
Tid: tirsdager kl. 19.45­21.30
Sted: Aud. 3, Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
24. september: «Hvordan skape framtidsoptimisme?» v/professor Otto Krogseth, Institutt for kulturstudier.

Fra Mendel til DNA

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier
Tid: torsdager kl. 14.15­16
Sted: møterom 8, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
26. september: «Genetikkens forutsetninger i Norge II: Fysisk antropologi og befolkningspolitikk» v/Tore Tennøe.

Globalisering som historisk tema

Tid: Onsdager kl. 14.15­16
Sted: Seminarrom 8, Forskningsparken, Gaustadalleen 21
25. september: «Teorier om internasjonalisering og globalisering» v/Helge Ryggvik.

Flyktninger, tilbakevending og psykisk helse - forståelse og tilnærminger

Tid: onsdager kl. 16.15­18
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern
16. oktober: «Kollektive tiltak - individuelle konsekvenser. Psykologiske perspektiver på tilbakevending» v/seksjonsoverlege Reidun Brunvatne, Seksjon for internasjonal helse, Ullevål sykehus og sosialantropolog Sissel M. Neumayer, Psykososialt senter for flyktninger.

ESST/TMV-seminar

Tid: fredag kl. 9.15
Sted: Aud. 5, Eilert Sundts hus, Blindern
4. oktober: «The Politics of Sociotechnical Change» v/Wiebe Bijker, Limburg Universitetet & Richard E. Sclove, Loka Institute.

Forskningsdagene '96 og CICERO

Tid: tirsdag 1. oktober
Sted: Lille fysiske auditorium, 2. etasje, Fysikkbygningen, Blindern
Kl. 12­13:
«Hva sier FNs klimapanel om menneskeskapte klimaendringer?» v/Jan S. Fuglestvedt, CICERO.
Kl. 13­14
«Finnes det en rettferdig byrdefordeling i internasjonal klimapolitikk?» v/Lasse Ringius, CICERO.
Kl. 14­15:
«Er Norge pådrivere eller sinker i klimaforhandlingene?» v/Asbjørn Aaheim, CICERO.

Kognisjon, medier og publikum

Lørdag 12. og søndag 13. oktober arrangerer Institutt for medier og kommunikasjon et symposium med ovennevnte tema. Symposiet vil ta for seg et bredt kognitivt perspektiv med kulturteoretiske innslag og markere betydningen av vitenskapelig utveksling mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner. De fleste foredragene holdes på engelsk. Nærmere opplysninger: Birgitta Höijer, linje 50440, faks 50401.

Jahreforelesninger

Tid: torsdag 26. september kl. 14­17.10
Sted: Nye auditorium 13, Bygning for preklinisk medsin, Sognsvannsvn. 9
Kl. 14: «Peptides - peptimes» v/Jens F. Rehfeld, København.
Kl. 15: «The respiratory enzyme - a well-designed molecular machine» v/Mårten Wikström, Helsingfors.
Kl.16: «Tyrosine kinases - their role in life and death of a cell» v/Lena Claesson-Welsh, Uppsala.
16.40: «Cell physiological aspects of the fuel-sensing of the pancreatic B-cell: roles of ATP» v/Patrik Rorsman.

Jahreprisutdelingen

finner sted fredag 27. september kl. 17.30 i Universitetets Aula.

Studere i Australia?

Internasjonal avdeling v/UiO og De Norske Studiesentra arrangerer informasjonsseminar om studier i Australia mandag 30. september kl. 18­20 på Grand Hotel, Karl Johans gate 31. Representanter fra Griffith University, University of Newcastle, La Trobe University og University of Western Sydney vil være til stede. Studiestart i februar og juli. Nærmere informasjon om seminaret: Internasjonal avdeling eller Live Linnestad, tlf. 22 60 50 67.

NRK2s programoversikt

Lørdag 21. september:
Kl. 13: Kunnskapskanalen sender: Utdannings- og faginformasjon; Kunnskapsmagasin: Sunwheels - Historien om et rockeband v/Even Ruud og Odd A. Berkaak.
Kl. 13.45: Fjernundervisning: Grunnleggende statistikk v/Matematisk institutt.

Lørdag 28. september:

Kl. 13: Kunnskapskanalen sender: Utdannings- og faginformasjon; Kunnskapsmagasin: Svartedauden. Utbreiing av pesten i Europa v/professor Kåre Lunden.

Kl. 13.20: Å forvalte fremtiden. Om norsk utvikling av miljøinformasjon i samarbeid med FN.

Kl. 13.40: Fjernundervisning: Grunnleggende statistikk. Etterutdanning i sannsynlighetsregning og statistikk: Om normalfordelinger.

Forskningskonferanse for helsekultur

Hvordan former ulike kulturer forståelsen av helse og sykdom? Er 'norsk' helsekultur en 'medikaliseringskultur'? Dette er spørsmålsstillinger som vil bli reist når Norsk forskningsråd i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet, avholder en konferanse om temaet helsekultur 2. og 3. desember i Oslo. Første dag vil henvende seg til dem som er opptatt av helsekultur; forskere, brukerorganisasjoner, politikere og mediene. Andre dag er særlig rettet mot forskere. Kontakt rådgiver Ivar Bergmann, tlf. 22 03 70 00.

BIO-konferansen 1996

Norsk Biologforening - BIO og Skolelaboratoriet i biologi, UiO arrangerer BIO-konferansen i dagene fredag 20.­søndag 22. september.
Uniforum 13/96
Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere