­ Høy strykprosent kan være gledelig

Uniforum 13/96
­ Høye strykprosenter kan være et gledelig tegn på at universitetet ikke har justert kravene til et synkende faglig nivå hos studentene, sier stortingsrepresentant Siri Frost Sterri.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Siri Frost Sterri er Høyres utdanningspolitiske talskvinne. Hun holdt en innledning på universitetets lederforum den 9. september, der temaet var «Kvalitet i utdanning».

­ Høye strykprosenter bør være en spore til å se nærmere på undervisningsopplegg og andre forhold som virker inn på studentenes arbeidssituasjon. Men mange studenter har for dårlig grunnlag fra videregående skole, sa hun, og mente at videregående skole trenger en kvalitetsreform.

STABILT NIVå BERGER KVALITETEN

­ Det aller viktigste universitetene kan gjøre for å sikre kvaliteten i utdanningen, er å holde det faglige nivået stabilt. Universiteter og høgskoler kan ikke til enhver tid tilpasse seg studentenes kunnskaper og forutsetninger, sa Frost Sterri.

OPPTAKSPRøVER

Kravene til studiekompetanse bør skjerpes, og systemet med opptaksprøver bygges ut, ifølge Frost Sterri. Dermed mener hun det blir lettere å kontrollere om studentene har et forsvarlig faglig nivå.

­ Et alternativ kan også være å innføre obligatoriske diagnostiske prøver som et hjelpemiddel til nye studenter, slik at de ser hvor det trengs en ekstra innsats, sa hun.

STERRI PÅ BLINDERN: Høyres utdanningspolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Siri Frost Sterri, besøkte universitetets lederforum forrige mandag. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere