Foreslår selvfinansierende tannleger

Uniforum 13/96

Utvalg ved odontologi:

Et utvalg ved odontologi vil fjerne inntil seks faste vitenskapelige stillinger og instruktørstillinger. I stedet ønsker man å innføre selvfinansierende spesialtannleger.

AV ALEXANDER NORDBY

­ Dette er noe helt nytt innenfor universitetet. De selvfinansierende spesialtannlegestillingene er tenkt organisert i en slags ekspertklinikk der man skal tilby funksjoner som ligger over det som andre spesialister driver med, forklarer lederen for utvalget, Hans R. Haanæs. Han mener det er en god ide at spesialtannleger vil tjene inn sine egne lønnsutgifter, men venter likevel reaksjoner:

­ Vi tror ikke på at julenissen vil komme med penger til oss og derfor må vi finne en måte å finansiere driften på selv. Det er klart det blir reaksjoner på dette forslaget, men jeg tror de fleste vil mene at vi trenger disse forandringene. Med denne innstillingen ønsker utvalget at det blir en bedre struktur på arbeidet ved fakultetet slik at ressursene utnyttes maksimalt, sier Haanæs.

STOR OMORGANISERING

Arbeidet med innstillingen har pågått i hele sommer, og det foreligger flere konkrete forslag til omlegginger ved fakultetet:

  • Redusere antall faste vitenskapelige stillinger med inntil seks.
  • Redusere instruktørbemanningen med en-to stillinger.
  • Tilsette spesialtannleger tilsvarende tre-fire stillinger.
  • Øke antall professorater II fra seks-ni.
Innstillingen er en del av et større omorganiseringsarbeid som pågår ved Det odontologiske fakultet. Blant annet skal ni klinikker og tre institutter slås sammen til ett institutt. Det oppsiktsvekkende forslaget om å innføre selvfinansierende spesialtannleger, er kommet opp for å skaffe midler til fire klinikksjefstillinger ved fakultetet. Utvalget mener dette vil bidra til at de gjenværende vitenskapelig ansatte skal få mer tid til forskning.

­ SPENNENDE INNSTILLING

Haanæs avviser derfor at reduksjonen i vitenskapelige stillinger vil føre til at det blir foretatt mindre forskning ved fakultetet:

­ Vi ønsker samtidig flere rekrutteringsstillinger, og i disse stillingene vil man også drive forskning. Det er helt opplagt at de fire klinikksjefstillingene vil avlaste de vitenskapelige ansatte, sier han.

Dekan Ingeborg Jacobsen synes innstillingen er spennende, men understreker at det ikke er fattet noe vedtak ennå.

­ Jeg synes det er en god innstilling, og jeg tror den vil skape debatt. I disse effektiviseringstider må vi se på hvordan vi best mulig kan organisere det nye kliniske instituttet. Men det overordnede er hele tiden å gi pasientene best mulig behandling og at studentene får et godt undervisningstilbud, sier hun.

­ Tror du forslaget om selvfinansierende tannlegestillinger vil bli vedtatt?

­ Det må utredes nærmere hvordan dette skal gjøres. Men som dekan synes jeg dette forslaget er veldig spennende, og det er sterkt at det er en enstemmig innstilling, sier hun.

24. september skal innstillingen opp i fakultetsrådet ved odontologi.

GOD BUTIKK: Vekk med faste vitenskapelig ansatte og inn med selvfinansierende spesialtannleger, foreslår et utvalg på odontologi. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere