Slik blir omstillingen

Uniforum 13/96

Effektiviseringsprosjektet:

En del ansatte må regne med nye arbeidsoppgaver som følge av Effektiviseringsprosjektet. Nå begynner hovedpunktene i en såkalt omstillingsavtale å ta form.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Ingen skal miste jobben på grunn av Effektiviseringsprosjektet. Men en del av de teknisk-administrativt ansatte må regne med nye arbeidsoppgaver fra neste sommer av. Omstillingsavtalen mellom universitetet og tjenestemannsorganisasjonene bestemmer hva slags oppgaver man har rett på.

­ De som har arbeidsoppgaver som ikke blir direkte berørt av Effektiviseringsprosjektet, vil beholde stillingen sin. Det er når arbeidsoppgavene flyttes eller fjernes, at omstilling blir nødvendig, sier assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen. Han er prosjektkoordinator for Effektiviseringsprosjektet.

FASE 1: DU FøLGER OPPGAVENE

­ Dersom arbeidsoppgaver flyttes fra ett sted til et annet på universitetet, vil den som har ansvaret for disse oppgavene, ha krav på å fortsette på det nye stedet, sier Gulbrandsen. Man har altså rett til å følge arbeidsoppgavene sine når de flyttes internt på universitetet.

Gulbrandsen understreker at ingen skal gå ned i lønn som følge av omstillingen.

FASE 2: FORTRINNSRETT På STILLINGER

Hvis flere stillinger blir slått sammen til én, vil de som hadde stillingene, konkurrere om den nye jobben.

­ Løsningen for dem som ikke får jobben, blir å søke andre ledige stillinger ved universitetet. De vil da ha fortrinnsrett til disse, så sant de er kvalifiserte. Det er også muligheter for å få en stilling uten å være kvalifisert, dersom man går gjennom et opplæringsprogram, forteller Gulbrandsen. Han legger til at alle ansatte som blir berørt av omstillingen, vil få en samtale med sine ledere for å diskutere framtidsmuligheter og eventuelt ny opplæring eller hospiteringsordninger.

­ Alle har rett til å bli værende på den enheten de tilhører nå, inntil de eventuelt har fått en ny stilling et annet sted, legger han til.

FASE 3: STøTTE TIL ANNET ARBEID

­ Det kan også hende at noen ønsker en annen løsning, utenfor universitetet. Disse kan få støtte, sier Gulbrandsen.

­ Vi planlegger blant annet å gi stipender for videreutdanning, dekke lønnsdifferansen for dem som går over i en lavere lønnet stilling i en annen virksomhet, gi permisjoner uten lønn og opprette økonomiske stimuleringsordninger for folk som vil starte sin egen virksomhet, forteller han. Men han understreker at alle er sikret fortsatt jobb på universitetet om de ønsker det.

IKKE VEDTATT ENNå

Omstillingsavtalen er ennå ikke forhandlet ferdig, men det er bred enighet om de tre grunnfasene, både fra universitetets og tjenestemannsorganisasjonenes side.

­ Det er vanskelig å vite allerede nå om det blir nødvendig å sette i gang alle tiltakene som er planlagt, sier Gulbrandsen.

­ Erfaringer fra andre omstillinger viser at det meste ordner seg greitt, og at mange av tiltakene bare er reserveløsninger.

BEGYNNER NESTE SOMMER

Kollegiet skal vedta rammene for Effektiviseringsprosjektet - og dermed også omstillingsavtalen - den 22. april. Omorganiseringen vil begynne sommeren 1997. PLANEN KLAR: Erik Gulbrandsen har planen klar for hvordan omstillingen skal foregå. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere