Naturfagenes betydning

Uniforum 13/96

DEBATT

Det er mange grunner til å intensivere undervisningen i naturfagene, mener professor emeritus Kåre Elgmork.

I Uniforum gir dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Ingolf Kanestrøm, en urovekkende oversikt over tilstanden for naturvitenskapene i utdanningssystemet og i mediene. Dette er bekymringsfullt, noe Kanestrøm begrunner med at vi er på vei inn i et høyteknologisk samfunn med en rask teknisk utvikling. Manglende kunnskaper i naturfag kan føre til at vi blir akterutseilt på det internasjonale marked. Dette kan være viktig nok, men kunnskaper i naturfag har videre aspekter. Naturfagene griper også sterkt inn på andre felter i menneskets tilværelse. Dette gjelder ikke minst biologien. Kjennskap til menneskets plass i naturen er med på å forme livssyn og orientering i tilværelsen. Det blir også mer og mer viktig for det enkelte mennesket å kunne følge med i den rivende utvikling i medisin og genetikk. I en verden med trussel om miljøødeleggelse med utryddelse av arter og endring av økosystemer, forurensningsproblemer og befolkningseksplosjon er kunnskap om den levende natur, som mennesket er en del av, viktigere enn noen gang. Kanskje vil mangel på slik kunnskap i det lange løp være alvorligere enn at vi ikke klarer å følge med i den teknologiske utvikling. Også andre aspekter kunne nevnes, men dette er tilstrekkelig til å vise at det er mange grunner på mange plan til å intensivere undervisningen i naturfagene og få gjort dem mer synlige i mediene.

Kåre Elgmork

professor emeritus


Uniforum 13/96
Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere