En å snakke med

Uniforum 12/96

Uønsket seksuell oppmerksomhet:

Er du utsatt for plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet? Nå har Universitetet i Oslo oppnevnt åtte kontaktpersoner som du kan henvende deg til.

AV INGEBORG WIESE

Kontaktpersonene skal gi støtte, veiledning og hjelp til studenter og ansatte som har vært utsatt for plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet. Dersom den enkelte ønsker å fremme klage eller anmelde saken, skal kontaktpersonen bistå gjennom prosessen. De oppnevnte kontaktpersonene har taushetsplikt.

­ Er plagsom/truende seksuell oppmerksomhet et så stort problem på universitetet at et slikt tiltak er nødvendig?

­ Vi vet at problemet finnes, men vi vet fortsatt ikke omfanget, sier likestillingsrådgiver Toni Benterud, som selv er en av kontaktpersonene. ­ Vi venter vel ikke akkurat noe rush, men vi tror at det er viktig å ha en kanal for dem som føler seg plaget. En person å henvende seg til uten å behøve å risikere noe.

Kontaktpersonene har begrenset mandat. Det er helt og fullt opp til den som føler seg truet eller plaget hvordan saken skal følges videre. Hun håper også at de som opplever mobbing av seksuell legning, vil kontakte de oppnevnte personene. Benterud erkjenner at det burde vært minst én mann med blant kontaktpersonene, og håper at det lar seg ordne i løpet av høsten.

Kontaktpersonene er fra venstre Nina Kristiansen, representant for NTL, Siri Tremoen, representant for LUHF, Toni Benterud, likestillingsrådgiver, Mette Helen Refvik, student, Anne Karine Kaada, Sosionomtjenesten, Sigurborg Oskarsdottir, Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen og Gro Guttormsen, SiOs helsetjeneste. Ingun Montgomery ,representant for Forskerforbundet, var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 12/96
Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere