UiO mangler ennå beredskapsplan

Uniforum 12/96
Høsten 1993 eksploderte en rakett ukontrollert i forbindelse med et studentarrangement ved Kjemisk institutt. Ett år senere ble et utvalg opprettet for å lage en beredskapsplan for Universitetet i Oslo (UiO). 6. august i år opprettet universitetsdirektøren en beredskapsledelse, men planen er fortsatt ikke ferdig.

AV HåKON FENSTAD

Åtte studenter ble lettere skadd da en rakett eksploderte 23. september 1993. Ulykken skjedde under 60-årsfeiringen av studentforeningen Proton ved Kjemisk institutt.

Høsten 1994 nedsatte universitetsdirektøren en beredskapsgruppe som skulle utforme en beredskapsplan for UiO for å kunne takle kriser og katastrofer. I løpet av to år har gruppen hatt fire møter, vært på én befaring til Vaktsentralen og delvis deltatt på et seminar. I vår leverte gruppen en skisse til beredskapsplan, en såkalt rammeplan for den sentrale beredskapen ved UiO.

MANGLER PLAN

I et brev av 6. august i år utnevnte universitetsdirektøren en sentral beredskapsledelse bestående av teknisk direktør, informasjonsdirektør og en representant fra Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS). Ledelsen kan bli utvidet hvis forholdene tilsier det. Men de har ikke noen beredskapsplan å forholde seg til.

Ifølge teknisk direktør Tore Christoffersen har arbeidet med beredskapsplanen tatt lang tid fordi det griper inn i HMSs arbeid med internkontrollsystemet, som pålegger blant annet en person ved hvert institutt å ha ansvar for varsling.

­ Internkontrollsystemet burde ha vært ferdig. Arbeidstilsynet legger stadig større press på universitetet, og til sist kan de komme til å innføre dagsbøter, sier Christoffersen.

­ SNUDD På HODET

Leder ved HMS, Odd Bjørnstad, mener at Tore Christoffersen har snudd saken på hodet.

­ Internkontrollsystemet er allerede etablert ved universitetet, og det har ikke bremset arbeidet med å komme frem til en beredskapsplan. Det som gjenstår, er å få enhetene til å ta systemet i bruk og skrive ned lokale prosedyrer som sikrer helse og miljø, sier han.

Bjørnstad sier at beredskapsplanen kunne ha vært ferdig hvis man hadde fortsatt arbeidet med rammeplanen og utformet den videre i forhold til internkontrollsystemet.

DåRLIG INFORMASJON

­ Ulykken ved Kjemisk institutt viste at varslingssystemet fungerte, men det avslørte også at kriseinformasjonsstrategien i forbindelse med ulykker var uforberedt og dermed ble tilfeldig, sier Christoffersen.

Han sier at kriseinformasjonsstrategien ved universitetet ikke er ferdig og må innarbeides i beredskapsplanen. Dette er en av årsakene til at beredskapsplanen ikke er klar.

Christoffersen tror at beredskapsplanen er ferdig senest sommeren 1997, og han beklager at det har gått så lang tid.


Uniforum 12/96
Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere