Til orde for et utadrettet universitet

Uniforum 12/96
­ Et universitet skal ikke passivt tilpasse seg samfunnet, et universitet skal søke å påvirke samfunnet med sine kunnskaper og sin tankekraft, sa rektor Lucy Smith i sin tale i Universitetets Aula på årsfesten 2. september.

AV GRO LIEN GARBO

Hovedtemaet for rektors tale i år var universitetets utadrettede virksomhet ­ formidlingen.

­ Universitetet har som sine oppgaver ikke bare forskning og undervisning, som er det tradisjonelle tyngdepunkt, men også en viktig tredje oppgave, som er å gjøre den kunnskap vi forvalter, lett tilgjengelig for samfunnet, sa Smith.

Hun gikk tilbake i historien og trakk fram P.A. Munch som ett eksempel på at en god forsker også kan være en glimrende formidler og samfunnsdebattant.

LOVFESTET

­ I dag er universitetets kritiske funksjon betraktet som en viktig side av den utadrettede virksomheten og henger nært sammen med universitetets uavhengighet, presiserte Smith. Hun understreket at det var etter forslag fra Universitetet i Oslo at universitetsloven fikk en bestemmelse om at universitetene skal ha som oppgave å utbre kunnskaper om vitenskapens metoder og resultater.

Smith viste imidlertid til at mange journalister er forbløffet over hvor lite av alt det interessante det forskes på ved Universitetet i Oslo som gjøres kjent for folk flest. Hun viste også til forfatteren Karsten Alnæs som har uttrykt sin fortvilelse over hva som støver ned av kunnskap og viten på et professorkontor.

På ALVOR

­ Dette er signaler som universitetet må ta alvorlig. Men, spørres det, er det noen som vil høre på det vi har å si? Svaret er ja, hvis vi bare makter å bruke et språk som er forståelig, og hvis vi makter å formidle vår glede over det vi driver med. Entusiasme smitter, sa rektor.

Hennes inntrykk er at de beste formidlerne er de som er trygge i sitt fag.

­ De føler det ikke truende å snakke i et enkelt språk. De vet at nyansene forsvinner, men at dét ikke spiller noen rolle i mange sammenhenger, sa Smith, som ønsket flere gode forskere på banen når det gjelder formidling.

Smith understreket at både det generelle tidspress mange opplever og at populærvitenskap fortsatt er lite merriterende, har gjort at mange ikke prioriterer denne viktige oppgaven.

­ Det siste kan og bør universitetet gjøre noe med, sa rektor.

Av positive formidlingstiltak ved universitetet trakk rektor fram museene som spesielt viktige.

­ Det er imidlertid ikke åpenbart at den nåværende organisasjon av våre museer er den beste, sa hun.

Smith pekte også på andre viktige utadrettede tiltak ved Universitetet i Oslo som Åpne dager, Humanioradagene, Faglig-pedagogisk dag, Forskningstidsskriftet Apollon og ikke minst: universitetets bruk av fjernsyn og nye medier.

­ De beste formidlerne er trygge i sitt fag og føler det ikke truende å snakke i et enkelt språk, sa rektor Lucy Smith. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 12/96

Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere