SMÅSTOFF

Uniforum 12/96

Festmat i det grøne

Tøyen Hovedgård fekk besøk av feststemte administratorar den 22. august. Då var det seinsommarfest for universitetets administrasjon. Det var dekka langbord utandørs, og ferske reker sto på menyen. Prof. em. Johannes Dons fortalde om Tøyen Hovedgård si historie, gjestene fekk omvising i den botaniske hagen, og det var dans og sang og moro til langt på natt. ­ Tøyen Hovedgård har lang tradisjon som festlokale, fortalde prof. em. Johannes Dons på administrasjonens seinsommarfest.

Høstferiemøte med forskere

I skolenes høstferie, 28. september-6.oktober, arrangeres Forskningsdagene '96 på universitetets museer: Etnografisk museum og Oldsaksamlingen i Sentrum og De naturhistoriske museene på Tøyen . At arrangementet er lagt til skolenes høstferie, er en naturlig konsekvens av at tiltakene særlig retter seg mot barn og ungdom.

Forskerne er selv til stede, slik at det går an å stille spørsmål til dem.

På Zoologisk museum, en av De naturhistoriske museene på Tøyen, er det Rovdyrdager: En ulvedag, en bjørnedag, en gaupedag og en jervedag. På ulvedagen er det film om ulv, foredrag om ulver og eventyrstund for de yngste, med ulv som tema. Noe for alle aldre.

På Historisk museum kan familiene lære mer om vikingtiden, mens arrangementet på Etnografisk museum har tittelen «Fra arktiske folk til «Sans og samling». I sin tale på høstfesten i Aulaen 2. september la rektor Lucy Smith vekt på at museene er en vesentlig del av universitetets formidlingsvirksomhet. I år er det de som skal i bresjen for Universitetet i Oslo under Forskningsdagene '96.

Tilskudd til kollegialt samvær

Velferdsutvalget bidrar også i år med tilskudd til kollegialt samvær. Tilskuddet er 90 kroner pr. stilling, og søknadsfristen er 15. september.

Det kan søkes om tilskudd for dem som er fast ansatt, for dem som er lønnet av eksterne midler og for stipendiater lønnet av NINA, men med arbeidsplass ved UiO.

Ved fakulteter der det er storinstitutter eller instituttgrupper, sendes det inn søknad på vegne av hele gruppen av underenheter.

Søknaden sendes til Ruth Pedersen, OPA, Postboks 1071 Blindern. Søknaden skal inneholde navn, stillingsnummer, stillingsbrøk, arbeidssted, kontaktperson og hvem tilskuddet ønskes utbetalt til.

Nytt nummer til samskipnaden

Frå 3. september fekk samskipnaden nytt telefonnummer. No må du slå 22 59 68 00 for å kome til sentralbordet, og det nye faksnummeret er 22 59 68 80. Postadressa blir som før, men om du vil vitje samskipnaden, er adressa Domus Athletica, Trimveien 4 i Gaustadbekkdalen.

Pensjonisttur til Berlin

Universitetets Pensjonistforening har vært på en Berlintur full av historiske opplevelser.

Universitetets Pensjonistforening hadde mange vellykkede arrangementer i vårsemestret, blant annet med dagsturer, teater- og operabesøk og årsmøte. De avsluttet semestret med sin årlige sommertur som denne gang gikk til Berlin.

Det var 31 deltakere som inntok byen i slutten av mai, i et fint sommervær.

På ferden rundt i den enorme byen fikk de med seg både Unter den Linden, Brandenburger Tor, Riksdagsbygningen, Humboldt-universitetet, plassen for bokbålet for 63 år siden, Checkpoint Charlie, grafittikledde murrester, lysende grønne gresskledde hauger over krigsrubbel, og tusener av bare 50 år gamle trær. Det ble også tid til cafébesøk og pølsespising.

Turen gikk videre innom den gamle, historiske byen Potsdam, som var en sjarmerende by, tross sitt nedslitte, litt rufsete utseende. Her ligger Fredrik den Stores slott «Sanssouci» ­ der han kun ville tale fransk ved sine opphold.

Etter alle de historiske opplevelsene, gikk veien så gjennom rolig grønt landskap mot Kiel og «Kronprins Harald», der det ble servert middag på veien tilbake til Oslo.

Bønn fra sentralbordet

De fleste telefonene på universitetet har en telefonsvarerfunksjon. Denne skaper hodebry for de som jobber på sentralbordet. De som ringer får beskjed om «... eller tast null for å få hjelp.»

­ Disse telefonene får vi og vi vet jo ikke hvor professor ditt-og-datt er. Kan ikke folk lese inn en beskjed om at de kan taste null for å bli viderekoplet til sentralbordet, ber leder av sentralbordet Wenche Andersen.

­ Og bruk kortnumrene bakerst i adresse- og telefonlisten hvis dere skal ringe til universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet.

Nederlag tross iherdig iver

Assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen (med ballen) gjør så godt han kan for å redde universitetsledelsens ære i kampen mot studentpampene. Resultatet ble likevel 4-2 til studentene, til tross for iherdige fuskforsøk fra universitetsledelsens side.

Fotballkampen mellom studentpampene og universitetsledelsen var en del av Studentfestivalen, og fant sted den 28. august.

Apollon to the world

Universitetet sitt forskingstidsskrift kjem no for første gong ut i ein engelsk versjon. Utgåva inneheld utvalde artiklar frå siste årgang av Apollon, og kan vere ei fin gåve til kontaktar i utlandet. Dersom du ønskjer eit slikt engelsk nummer, kan du ta kontakt med Informasjonsavdelinga.

400 000 kroner i stipender

Universitetet i Oslo har i vår fordelt stipend på til sammen 400 000 kroner fra The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Det er sjette gang det deles ut stipend fra fondet, og 20 studenter mottar støtte til studier og reiser.

Fondet, som ble opprettet i 1988, er en gave fra The Japan Shipbuilding Industry Foundation. Formålet er å gi støtte til viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo innenfor et program for internasjonale studier på områdene humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Programmet omfatter fremmedspråk, områdestudier, internasjonale forhandlinger, samfunns- og organisasjonsutvikling.

Det kan gis stipend til samme student i inntil tre år. Det er en forutsetning for å få støtte at studenten oppholder seg i utlandet iallfall en del av stipendtiden. Det kan gis reisestøtte til studenter som får sin hovedfinansiering fra andre kilder.

Ein gong professor - alltid professor?

Professor er ein verna tittel, men du kan behalde tittelen dersom du forlet stillinga etter meir enn ti år, eller om du blir pensjonert frå stillinga. Det seier Lov om universiteter og høgskoler.

Forskningspris

Professor Jan Erik Lane ved Institutt for statsvitenskap er blitt tildelt Alexander von Humboldt forskningspris. Prisen gir Lane et opphold i Tyskland på fire til tolv måneder.


Uniforum 12/96
Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere