Læringsmiljøprisen '96

Uniforum 12/96

Prisen for godt læringsmiljø

­ Respekt for studentene og entusiasme for faget er nøkkelord for et godt læringsmiljø, mener professor i engelsk språk, Stig Johansson. Prisen for godt læringsmiljø gikk i år til engelsk hovedfag.

AV MARIANNE TØNNESSEN

­ For å formidle entusiasme for faget, må du føle entusiasme selv også, sier Johansson. Han understreker også at det er viktig å trekke hovedfagsstudentene inn i både undervisning og forskningsprosjekter. Ved Institutt for britiske og amerikansker studier bruker de dessuten hovedfagsstudenter til ekstraarbeid på kontoret.

­ Jeg tror dessuten «Common room» har mye å si for læringsmiljøet, sier kontorsjef Else Bjerke Westre. Common room er pauserommet og samlingssted for hovedfagsstudenter og ansatte ved instituttet.

SMå SKRITT

«Det er ikke på grunn av store omlegginger eller andre strukturtiltak at prisen tildeles, men først og fremst for den klare viljen og evnen til å utvikle læringsmiljøet over lengre tid som dette miljøet har vist» skriver juryen i sin vurdering. Det er de små skritt mot stadig bedre studiemiljø som har gitt engelsk hovedfag heder og ære og 50 000 kroner.

­ Dette er absolutt gledelig og stimulerende, sier instituttbestyrer Per Winther. ­ Vi har aktivt gått inn for en del nye ting, og da er det moro å få uttelling for det. Men det er på en måte litt tilfeldig at vi får prisen, for mange av ideene våre har vi fått utenfra. Det foregår mye god læring på Det historisk-filosofiske fakultet. Ideen til «Dette holder jeg på med»-lunsjene, for eksempel, fikk vi fra Institutt for medier og kommunikasjon.

MAT OG MENING

«Dette holder jeg på med»-lunsjene finner sted i Common room nesten hver uke. Da forteller en av de vitenskapelig ansatte om sitt forskningsarbeid. Hovedfagsstudentene får dermed et godt innblikk i forskningen på instituttet, samtidig som de får fortært nistepakka.

UTGANGSPUNKT I FORSKNING

Når de nye hovedfagsstudentene kommer til instituttet, får de en oversikt over framdriften på hovedfaget. De får også tilbud om kollokvier der de eldre hovedfagsstudentene veileder dem.

Hovedfagskursene tar utgangspunkt i de ansattes egen forskning. Derfor vil det alltid være nye kurs som ofte ligger i forskningsfronten.

KJAPT FERDIG

Det er om lag 170 studenter som tar engelsk hovedfag, og instituttledelsen er godt fornøyd med at de fleste ikke blir der for lenge. 52 prosent av studentene er ferdige etter fire semestre, mens gjennomsnittet på Det historisk-filosofiske fakultet er 33 prosent.

­ Det betyr ikke at de gjerne vil komme seg vekk fra dere, da?

­ Nei, sier Stig Johansson, ­ det tror jeg ikke. Vi har nemlig hatt en gledelig økning i antall studenter som går videre etter hovedfag og blir stipendiater.

GIR ARBEIDSLYST

­ Hva får dere igjen for et godt læringsmiljø?

­ Det gir arbeidslyst og arbeidsglede og virker motiverende for oss ansatte, sier Per Winther. ­ Den åpne tonen skaper så liten avstand mellom lærer og student som man kan få i det norske miljø.

ØKT PRESS

Instituttet har ikke så mange nye planer for å forbedre læringsmiljøet i framtiden:

­ Det kommer stadig flere studenter, og presset øker på hovedfagsundervisningen, sier Per Winther. ­ Det blir nok et mål i seg selv å holde det gode læringsmiljøet ved like.

Tea-time på Common room: Fra venstre undervisningsleder Kay Wikberg , studentene Are Sauren, Nils Olav Brekke, Live Haaland og Hege Cecilie Hansen, bestyrer Per Winther, student Målfrid Olufsen, professor Stig Johansson og kontorsjef Else Bjerke Westre.


Prisen for godt læringsmiljø

  • Prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo er på 50 000 kroner.
  • Prisen tildeles miljøer ved universitetet som lykkes i å legge forholdene til rette for studenters læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats.
  • Prisen utdeles årlig.
  • Dette er åttende året prisen deles ut.

Uniforum 12/96
Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere