PRESSEBITER

Uniforum 12/96

PRESSEBITER

Kunst på cd-rom

Nå skal den bildende kunsten for alvor inn på cd-rom. 20 000 kunstverk er i ferd med å bli katalogisert på cd-rom, for å kunne benyttes i undervisning. Oppbyggingen av bildearkivet er et samarbeidprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Høgskolen på Lillehammer, Det norske institutt i Roma og NTNU i Trondheim. Det kan på litt sikt også komme på tale å legge arkivet ut på internett, slik at også andre enn studenter og lærere kan ha glede av de mange arbeidene av fremragende kunstnere.

Stavanger Aftenblad 27.08.96

Nytt vann gir renere fjord

Jeg forventer at dypvannet i Bunnefjorden blir gradvis dårligere, sier NIVA-forsker Jan Magnusson. Men i sommer er fjorden meget bra. Seks ganger i året kaster Jan Magnusson og hans stab loss med Universitetets forskningsfartøy «Trygve Braarud», og legger ut på tokt for å overvåke forurensninger i indre Oslofjord. I løpet av de siste 20 årene har fjorden sjelden vært så bra som i år. Det skyldes i hovedsak god utskiftning av vannet sist vinter. Utskiftningen skjer i gjennomsnitt hvert tredje år.

Aftenposten aften 23. 08. 96

Språkkonferanse Aasens ånd

Språksituasjonen i Latvia etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning, katalansk språkstrid, stillingen for europeiske minoritetsspråk generelt, og for nye og gamle minoritetsspråk i Norge spesielt, står på dagsorden under Den internasjonale Ivar Aasen-konferansen på Universitetet i Oslo i november. Interesserte kan finne mer om konferansen på Internett:

http://www.hf.uio.no/inl/aasen/

Aftenposten morgen 29.08.96


Uniforum 12/96

Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere