Utdanning den beste bagasje

Uniforum 12/96
­ Vi palestinere har vært drevet så mye på flukt at vi har lært oss noe viktig: Vi har ikke kunnet bære med oss en masse ting, men utdanning ­ det er vår beste bagasje.

Det sier doktorgradstudent Abdullatif Husseini fra Birzeit universitetet. Doktorgradsstudent Najem Khaldoun fra Universitetet i Hebron nikker. De to gjestet i forrige uke Universitetet i Oslo for å innrulleres i doktorgradsprogrammet under Det medisinske fakultet - under den såkalte kvoteordningen.

Professor Espen Bjertness ved Seksjon for epidemiologisk forskning og norsk koordinator for samarbeidet mellom Universitetet i Hebron og Universitetet i Oslo er deres hovedveileder i Norge. Mesteparten av tiden skal imidlertid de to tilbringe i felten i Palestina med å samle inn data til samarbeidsprosjektet med Universitetet i Oslo: «Kompetanseoppbygging i epidemiologi i Palestina».

Bjertness skal, som et ledd i samarbeidet, til Vestbredden i slutten av september for å holde kurs i epidemiologi og prosjektplanlegging. Kurset skulle vært avholdt i Betlehem allerede i sommer, men på grunn av sammenfallet med det israelske valget og den tilspissede situasjonen mellom Israel og Libanon, ble det utsatt. Reisefriheten for mange palestinere var da så begrenset at svært mange interesserte ikke ville kunne delta på kurset. Dessuten kunne det bli en for stor sikkerhetsrisiko for de norske foreleserne.

­ Det er en menneskerett å få muligheten til å utdanne seg og til å videreutvikle seg, sier Bjertness, som via sitt samarbeid med palestinske universitetsfolk på nært hold har fått se at dette for dem ikke er noen selvfølge.

­ Det er påfallende å se hvordan palestinske forsknings- og utdanningsmiljøer planlegger med flere alternative metoder og tider for å være sikre på at det de ønsker å få gjennomført, blir virkeliggjort. Selvfølgelig koster dette både tid og penger, men det er en helt naturlig del av palestinernes planleggingsstrategi, sier Bjertness.

IKKE LATT SEG STOPPE

Stengningen av Universitetet i Hebron har ført til at forskere og studenter ikke har kunnet benytte seg av det nye utstyret som er kjøpt inn - blant annet av en gasskromatograf GC) ­ til analyse av løsemidler. Men 15 palestinske studenter, som var engasjert i innhenting av data vedrørende eksponering for løsemidler i industrien, har ikke latt seg stoppe og har arbeidet for fullt i Hebron i sommer.

­ Forholdene vi arbeider under, har vært vanskelige. Vi har vært redde for at israelske soldater skulle stoppe oss, forteller Khaldoun.

Både han og Husseini understreker hvor viktig det er for de palestinske universitetene å samarbeide med universiteter i utlandet.

­ Samarbeidet med og støtten fra utenlandske universiteter var en stor hjelp under intifadaen, sier Husseini. Birzeit, som er av de mest prestisjefylte universitetene, har i mange år samarbeidet med en rekke utenlandske universiteter, mens avtalen med Universitetet i Oslo, ifølge Bjertness, er den første institusjonsavtalen Universitetet i Hebron har med et utenlandsk universitet.

­ Jeg håper at samarbeidet med Universitetet i Oslo også i framtiden kan hjelpe oss til å heve kvaliteten på forskningen vår og at norske studenter og forskere kan ha nytte av å komme til Palestina for å jobbe i felten, sier Khaldoun.

De palestinske doktorgradsstudentene Abdullatif Husseini (til venstre) og Najem Khaldoun (til høyre) sammen med sin norske hovedveileder, professor Espen Bjertness (i midten).


Uniforum 12/96

Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere