Kort møte

Uniforum 12/96
Navn: Nils Christie
Utdanning: Dr.philos
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for kriminologi

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er et nysgjerrig og sosialkritisk miljø. Mange her er brennende opptatt av rettferdighetsspørsmål. Den brannen gjør at de arbeider meget og yter meget. Folk her legger også vekt på å skrive slik at vanlige mennesker kan forstå hva de vil ha fram. Språkbruken, der det overflødige kles av, er faktisk et særpreg ved de ansatte.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Jeg er opptatt av universitetslærerens rolle. På den ene siden skal du lære bort den i øyeblikket etablerte viten. På den annen side skal du åpne for at alt du sier er galt. Det er viktig å skape en organisasjon som bevarer dette idealet. Universitetet har ikke dette for øye når skoledelen av undervisningen bygges ut mer og mer. Studenter er ikke tomme kar som skal fylles. De må få tid til å fundere og til å stille spørsmål.

Studentene i dag har en sterk forventning om å skulle veiledes, men det er en selvlysende konflikt mellom det å skulle veiledes og det å tenke selvstendig. Jeg er for eksempel kjempeglad for at jeg ikke måtte følges så tett opp da jeg tok min magistergrad.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Utviklingen i bruk av fengsler i moderne industrisamfunn. Spesielt i USA og Russland sperrer man fattigdomsbefolkningen inne. En og en halv million mennesker sitter fengslet i USA og en million i Russland. Det er relativt sett ti ganger så mange som i Norge. Jeg forsøker å forstå kreftene bak denne utviklingen.

(I intervjusituasjonen sto Christie på farten til å dra til London for å bli intervjuet av BBC om dette temaet.)

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Dag Østerberg, selvfølgelig. Han er Norges mest betydelige tenker omkring samfunnsspørsmål og er dessuten fantastisk i sine formuleringer. Det er hans eget valg ikke å være professor på heltid, men professor II.

G.L.G.
Foto: Gro Lien Garbo


Uniforum 12/96
Publisert 8. okt. 1996 10:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere