Nytt førstesemesterstudium i gang

Innhold Uniforum 11/96
­ Dette er en universitetsrevolusjon, sier universitetslektor Tove Andreassen ved Avdeling for examen philosophicum. Hun er faglig ansvarlig for det nye førstesemesterstudiet, som vil fra i høst bestå av fem vekttall examen philosophicum (ex.phil.) og fem vekttall examen facultatum.

AV MARIANNE TøNNESSEN

De nye ex.phil.-studentene som kommer til universitetet i høst, vil møte et helt annet opplegg enn tidligere. Pensumet fra den «gamle» ex.phil er redusert til fem vekttall. Til gjengjeld har det kommet fem nye vekttall, som utgjør den nye examen facultatum (ex.fac.).

HVERT FAKULTET SIN VARIANT

To av de nye vekttallene er felles for alle, og de omfatter etikk og vitenskap/rasjonalitet. De tre andre vekttallene i ex. fac. er fakultetsrettede.

Dermed blir det egne varianter for teologi, rettsvitenskap, humaniora, lingvistikk, samfunnsvitenskap og en allmennvariant. På Det matematisk-naturvitenskapelige faktultet, Det odontologiske fakultet og på Det medisinske fakultet følger studentene andre førstesemesteremner ved siden av ex.phil.

IKKE FOR SLAPPFISKER

­ Vi har arbeidet svært tett og godt med fakultetene, både administrativt og faglig, sier Tove Andreassen. ­ Det nye førstesemesterstudiet vil bli et nødvendig fundament for videre fagstudier.

­ Men ex.phil. har jo rykte på seg for å være en eksamen man kan lese seg til på et par uker?

­ Det er ikke sant. Det har ikke vært sant i fortida, det er ikke sant i nåtida og blir i alle fall ikke sant i framtida. Dette nye opplegget blir tøffere for studentene, sier hun. Heretter vil det bli to eksamener, én i ex.phil.-pensumet og én for ex.fac.-delen.

LæREBOK-KLONDIKE

I forbindelse med innføringen av ex.fac. ble det behov for nye lærebøker. Mange lærebokforfattere var interessert i det store markedet på vel 8 000 nye førstesemester-studenter hvert år.

­ Det har vært rene Klondike-situasjonen her, og til ex.fac.-delen er det skrevet elleve nye lærebøker, sier kontorsjef Grethe Netland ved Filosofisk institutt.

Alle studentene som begynner kan få en timeplan med faste forelesningspakker:

­ Hvis studentene følger den timeplanen de får, kan de lettere treffe igjen medstudenter på øvingskursene, sier Grethe Netland. ­ Dermed blir det enklere for nye studenter å bli kjent med hverandre.


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere