KURS STIPEND

Innhold Uniforum 11/96

KURS STIPEND

Amalie Skram

Fondet for dansk-norsk samarbeid og Den norske ambassade i København markerer 150-årsjubileum for Amalie Skrams fødsel med et seminar der danske og norske forskere og forfattere diskuterer hennes verker og deres betydning, aktuelt og historisk.

Sted: Schæffergården ved København
Tid: Fredag 25. og lørdag 26. oktober 1996
Målgruppe: Litteraturvitere, nordister, lærere og andre Skram-interesserte
Påmeldingsfrist: 15. september 1996.
Kursavgift: med overnatting: 1000 nkr/dkr
Nærmere opplysninger: Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Pb. 109 Holmenkollen, N-0324 Oslo.

Amerika-stipend 1997-98

Graduate stipend: ca. 25 stipend $4000 - $16 000
Forskningsstipend: ca. 10 stipend $4000 - $10 000
Reisestipend: 1-2 stipend til sammen $7000 for ferdige arkitekter/ingeniører. Søknadsfrist: 16. september 1996.
Undergraduate stipend: ca. 40 stipend som dekker min. 30 % av studieomkostningene ved ca. 22 amerikanske colleges som tilbyr stipend. Søknadsfrist: 2. desember 1996.

Kong Olav V fødselsdagsfond

Det deles ut ett eller flere stipend pr. år på til sammen ca. $12 000. Stipendet gis for studier utover en Master's Degree eller tilsvarende utdanning, for eksempel til doktorgradsstudeier (Ph.D) eller for forskere på sabbatsår. Stipendene gis fortrinnsvis for studier innen internasjonal finans og økonomi, folkerett og internasjonal privatrett, og markedsrett og transportteknologi og -økonomi. Stipendet gjelder for studier/forskning i USA og for studieåret 1997-98. Søknadsfrist: 16. september 1996. For flere opplysninger skriv til: Norge-Amerika Foreningen, Drammensveien 20 C, 0255 Oslo eller faks: 22 44 78 31.

Frø & Frukter - Nordisk kvinne- og kjønnsforskning i dag

Konferanse i Oslo 21. - 23. november 1996. Sammen med Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning arbeider nå NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, med forberedelsene til konferansen Frø & Frukter. Frø & Frukter kommer til å bli en bred tverrfaglig mønstring av den nordiske kvinne- og kjønnsforskningen. Konferansen tar for seg fellesnordiske forskningsprosjekter og forskernettverk. I tillegg vil 30-40 parallelle temagrupper avspeile og gi innsyn i mangfoldet i nordisk kvinneforskning. Endelig påmeldingsfrist: 15. september. For mer informasjon, ta kontakt med NIKK: Cathrine Tømte, tlf. 22 85 87 14/85 89 21, faks 22 85 89 50, e-post: cathrine.tomte@nikk.uio.no

Interne kurs for tilsatte

Opplæringskomiteen innbyr til følgende kurs i september:

Kurs i cellebiologi for teknisk personale
Tid: Kursstart onsdag 11. september 1996 og hver påfølgende onsdag i 12 uker, tre undervisningstimer pr. gang.
Sted: Preklinikken, Gaustad (Auditorium vil bli bestemt senere).

Kurs i konflikthåndtering

Tid: Torsdag 12. og fredag 13. september 1996
Oppfølgingsdag tirsdag 15. oktober.
Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Kurs i lønnsadministrasjon
Tid: Onsdag 25. og torsdag 26. september kl. 9.00­15.30.
Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Kurs i engelsk «Building up writing skills»
To dagers intensivt kurs.
Tid: Høstkurs torsdag 26. og fredag 27. september kl. 9.00­15.30.
Sted: Norsk Fredskorpssambands kurslokale, Kringsjå.

Nærmere informasjon, se opplæringskatalogen, opplæringskomiteens oversikt over opplærings- og utviklingstiltak 1996. Praktiske spørsmål kan rettes til konsulent Martha Hølmo tlf. 22 85 62 34 eller opplæringsleder Inger Røkkum tlf. 22 85 62 60. Påmeldingsfrist: Se kursutlysningene i katalogen. Send søknadsskjema (opplæringskatalogen s. 53) til: faks 22 85 70 87, PB 1071, Blindern.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus.
Tid: Annenhver tirsdag fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.00.
Skriftlig påmelding: Institutt for internasjonal helse, Ullevål terrasse, PB 1130 Blindern, 0317 Oslo, eller ved frammøte. Også telefoniske henvendelser.
Målgruppe: Kurset er gratis, og det søkes godkjent som emnekurs for leger innen spesialitetene i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Tirsdag 3. september: Bydelsoverlege Tormod Aanonsen (Tøyen helsesenter): «Fra Kalahari til Tøyen. En norsk leges erfaringer fra utkantstrøk i Afrika og Oslos østkant».

Populærvitenskapelig pris 1996

Det historisk-filosofiske fakultet lyser ut en konkurranse for fakultetets hovedfags- og magistergradsstudenter om det beste populærvitenskapelige arbeid i 1996 under mottoet «Skriv for folk flest om forskningen din!». Studentenes forskning fortjener bredere oppmerksomhet enn den får. Mange hovedoppgaver/magistergradsavhandlinger har stoff som aviser og tidsskrifter vil være glade for å presentere, og fakultetet vil gjerne at bredden i hovedfagsforskning kommer til uttrykk i de arbeider som til sammen blir innsendt. Kvinnelige studenter innbys spesielt til å delta. Til bedømmelse leveres inn artikler - kortere eller lengre - med tilknytning til oppgaven/avhandlingen. De må være trykt eller antatt i en avis, et tidsskrift o.l. i 1996. Deltakere må være registrert ved fakultetet høstsemesteret 1996. Arbeidene sendes Det historisk-filosofiske fakultet, pb. 1079 Blindern, innen 15. november 1996. Bedømmelseskomiteen består av to vitenskapelig ansatte ved HF og en journalist/redaktør. Det deles ut førstepris på kr. 10 000 og to annenpriser, hver på kr. 4000, alle i form av reisestipend. Tildelingen skjer i desember.

Stipend til utlandet

Norges forskningsråd har nylig utgitt sin katalog om stipend til utlandet 1997/98. Den inneholder informasjon om stipend under kulturavtalene og andre programmer, for studenter og forskere som ønsker et opphold i et annet land. Katalogen, søknadskjemaer og mer informasjon kan man få hos Internasjonal avdeling. Tlf. 22 85 88 50, faks 22 85 88 88 eller e-post: inta@admin.uio.no

De har også laget en revidert utgave av heftet «Studieopphold i utlandet».


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere