KORT MØTE

Innhold Uniforum 11/96
Navn: Edvard Befring
Utdanning: Dr.philos
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt for spesialpedagogikk

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Det er et miljø som er sprikende, spennende og søkende etter en ny identitet. Oppbruddet fra et rikt faglig, sosialt og kulturelt liv på Hosle i 1970- og 1980-årene har utvilsomt kostet. Men universitetet har tatt imot vårt institutt med en enestående generøsitet, og dette tror jeg vil frigjøre nye og skapende krefter. For meg personlig er miljøet meget berikende.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Universitetet kan bli en enda bedre arena for vitenskap, læring og opplysning. Jeg ser for meg universitetet som en oase for etisk dannelse, som kan gi grobunn for troverdige akademikere med en bevisst verdiforankring og som kan danne norm i et ellers ignorant samfunn. Studentene må lære grunnleggende innsikt, sosial ansvarsfølelse og interesse for fagkunnskapen. Jeg er lite opptatt av tekniske, didaktiske hensyn som invaderer universitetet og som kan gjør hele institusjonen til en likegyldig kandidatfabrikk. Det er viktigere med de menneskelige kvaliteter og de perspektiver vi kan gi unge mennesker i de fem til syv årene de er her ved universitetet.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg skriver en bok om læringsprosesser i en videre sammenheng. Jeg koordinerer et internasjonalt nettverk av fagfolk, som blant annet har ambisjoner om å utvikle en helhetlig modell eller teori om menneskelig læring. Ellers veileder jeg fjorten-femten doktorgradskandidater. Dette tar mye krefter, men jeg har erfart at enten må man drive ordentlig seriøs veiledning eller så bør man la være.

­ Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

­ Professor Nils Christie ved Institutt for kriminologi er en genuin akademiker som evner å reise viktige spørsmål, og han er en nytenker av format. Jeg er takknemlig for den inspirasjon han har gitt meg siden jeg kom til Universitetet i Oslo i slutten av 1950-årene.

Øystein L. Pedersen
Foto: Kirsten Faustino


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere