HVA SKJER

Innhold Uniforum 11/96

Søndager på Tøyen

Geologisk museum

1. september: Geologisk tur i Tøyen-området. Frammøte ved Geologisk museum kl. 11.00 v/førstekonservator Inge Bryhni.

Botanisk hage og museum

1. september: Omvisning i Botanisk hage v/Guidegruppen. Frammøte ved Botanisk museum kl. 13.00.

Kvinners hverdagsliv og helse

Den 31. august arrangerer Senter for kvinneforsknings forskningsgruppe Kvinner, kjønn, kommunikasjon i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening, et heldags forskningsformidlingsseminar om Kvinners hverdagsliv og helse. Seminaret tar sikte på å formidle forskning om kvinners helse sett i lys av deres hverdagsliv og arbeidslivstilknytning. Seminaret vil også formidle forskning omkring kvinners møte med helsevesenet og kvinneperspektiver på helse og sykdom. Sted: Ingeniørenes hus. Påmelding snarest. Konferanseavgift kr. 200,-. Kontaktperson: Bjørg Bostad tlf. 22 31 30 20, faks 22 31 38 81 eller Senter for kvinneforskning tlf. 22 85 89 30, faks 22 85 89 50, e-post sfk@sfk.uio.no

Den filosofiske hermenutikk. Metodelære og historiefilosofi

1. gang tirsdag 27. august kl. 14.15­16 i Sophus Bugges hus, rom 2. Arrangør: Institutt for kulturstudier v/professor Guttorm Fløistad.

Seminar - Teori og metode i praksis

1. gang tirsdag 27. august kl. 12.15­14 i Sophus Bugges hus, rom 2. Arrangør: Institutt for kulturstudier v/professor Saphinaz Naguib m.fl.

Seminar - Kulturmøte

1. gang torsdag 29. august kl. 10.15­12 i Henrik Wergelands hus, rom 534. Arrangør: Institutt for kulturstudier v/professor Saphinaz Naguib.

Norsk sakprosaseminar

1. gang fredag 30. august kl. 10.15­12 i P.A. Munchs hus, rom 454. Arrangør: Institutt for kulturstudier v/Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen.

Barokkseminaret

1. gang fredag 30. august kl. 12.15­14 i Niels Treschows hus, rom 51. Arrangør: Klassisk og romansk institutt v/førsteamanuensis Solveig Schult Ulriksen.

Forskerseminar: «Norge i rødt, hvitt og blått: Om nasjonale symboler og ritualer»

Mandag 2. september kl. 18.15­20 i Niels Henrik Abels hus, rom 300. Arrangør: Historisk institutt. Foreleser: Høgskolelektor Olaf Aagedal (Diakonhjemmets høgskolesenter).

Seminarium Graeco-Latinum Osloënse

1. gang mandag 2. september kl. 18.15­20 i Niels Treschows hus, rom 51. Arrangør: Klassisk og romansk institutt v/professor Egil Kraggerud og amanuensis Siri Sande.

Seminar med emne frå nordisk mellomalder

1. gang måndag 2. september kl. 12.15­14 i Brakke 1, rom 4. Målgruppe: Hovudfagstudentar, doktorandar og forskarar, men ope for alle. Arrangør: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder. Seminarleiar: Professor Magnus Rindal.

Henrik Ibsens historiske diktning

1. gang onsdag 4. september kl. 12­14 i Henrik Wergelands hus, rom 534. Tverrfaglig forelesningsrekke for hovedfag. Arrangør: Senter for Ibsenstudier v/professor Asbjørn Aarseth.

Institutt for musikk og teater

Tid: mandager kl. 11.15­13
Sted: Chateau Neuf, Slemdalsvn. 7, sem.rom 1.
2. september: «Mozart og menneskerettighetene - Figaros bryllup»
9. september: «Frimureren og fuglefangeren - Tryllefløyten»
Førsteamanuensis Kjell Skyllstad vil forelese om østerriksk musikkteater mellom to Wienerskoler.
Forelesninger flerkulturell formidling:
Sted: Chateau Neuf, Slemdalsvn. 7, sem.rom 2.
2. september kl. 14.15­16: «Song of Sarajevo» - Students sharing the refugee experience. Dr. Svanibor Pettan, Universitetet i Zagreb, Kroatia, tidligere Øst-Europastipendiat NF, foreleser om musikkens muligheter i flyktningearbeidet og etnomusikkens plass i dagens politiske virkelighet.
2. september kl. 17.15­19: «Multicultural music activities for mother and child». Dr. Albinca Pesek, Universitetet i Maribor, Slovenia foreleser om et slovensk flerkulturelt musikkprosjekt for flyktningebarn og deres mødre.

Jubileumsseminar for kvinneforskning

For å markere at Senter for kvinneforskning er ti år, blir det arrangert et stort jubileumsseminar onsdag 4. september i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) fra kl. 10.15 til 17. Rektor Lucy Smith vil åpne seminaret. Programmet er delt opp i tre bolker; med et historisk tilbakeblikk, en presentasjon av prosjekter knyttet til senteret i dag og en paneldebatt som tar utgangspunkt i hvorvidt senteret gjennom sin virkeperiode har oppfylt sin rolle som pådriver av kvinneperspektivet i forskning og undervisning.
Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere