Frustrasjon søkes

Innhold Uniforum 11/96

Effektiviseringsprosjektet:

På Effektiviseringsprosjektets Internett-sider kan du nå si din mening eller komme med spørsmål til de ansvarlige for prosjektet.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Ledelsen for universitetets effektiviseringsprosjekt ønsker mer respons fra dem som kan bli berørt av omstillinger. De har derfor tatt initiativ til opprettelse av et åpent debattforum på Effektiviseringsprosjektets hjemmesider. Spørsmål om prosjektet vil bli besvart av styringsgruppens sekretariat.

­ Vi satser på stor takhøyde på debattsidene, sier web-redaktør Arnt Sommerlund i Informasjonsavdelingen.

FLEST MULIG

­ Folk skal kunne lufte sin frustrasjon i forhold til prosjektet, si hva de ønsker og komme med alle typer spørsmål. Det er behov for å få fram meninger og synspunkter til prosjektledelsen, styringsgruppene og universitetsledelsen. Målet er at flest mulig skal komme til ordet. Om satsingen på Internett løser dette, vet vi imidlertid foreløpig ikke. Sommerlund understreker at det nye tilbudet er et tillegg til å kunne stille spørsmål eller komme med synspunkter ved e-post, telefon til sekretariatet eller ved leserinnlegg i Uniforum.

FOR FøRSTE GANG

­ Dette er første gang vi prøver å aktivisere et elektronisk debattfora ved Universitetet i Oslo. Sommerlund innser at det lett kan bli slik at de som deltar i debattsidene er dem som i utgangspunktet har datakompetanse og er frampå i tilsvarende sammenhenger.

­ Vi håper imidlertid at denne nye tjenesten vil bidra til at også andre vil prøve seg. Det er viktig med innspill fra alle parter i den videre utvikling av prosjektet, sier Sommerlund.

Effektiviseringsprosjektets hjemmesider finner du nederst på universitetets hjemmesider eller på følgende adresse: http://www.uio.no/effektivisering/


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere