Europas utdanning samles

Innhold Uniforum 11/96
Dagens program for student- og lærerutveksling ERASMUS går inn i en felles europeisk plan for utdanning på alle nivåer.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

SOKRATES er EUs nye handlingsprogram for allmennutdanning for perioden fram til år 2000. Norge deltar i programmet innen rammen av EØS-avtalen. På sikt vil Kypros, Malta og land i Øst- og Sentral-Europa inngå i samarbeidet. Førstekonsulent Hélène Ullerø ved Internasjonal avdeling forteller at SOKRATES vil innbefatte alt fra barnehager til voksenopplæring. Aktiviteten innenfor høyere utdanning starter for fullt fra og med høsten 1997.

FLERE LæRERE

­ Vi vil få utvidet studentmobilitet og økt lærerutveksling, forteller Ullerø. 40 lærere skal sendes ut til andre europeiske land, og Universitetet i Oslo skal ta imot 36 gjennom SOKRATES. I dag har Universitetet i Oslo muligheter til å sende ut i underkant av 300 studenter gjennom ERASMUS. Dette tallet vil etter planen utvides til 372. Potensielt kan opptil 342 ERASMUS-studenter studere ved Universitetet i Oslo, på tilrettelagte studier. I studieåret 1995-96 var det tilsvarende tallet 120. SOKRATES skal også koordinere arbeid for utvikling av felles, internasjonale studieplaner.

TREDELT

Det nye handlingsprogrammet er tredelt. Kapittel 1 er lagt opp med tanke på å fremme ulike former for utdanningssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og er en videreføring av ERASMUS-programmet. Det kan gis støtte til student- og lærerutveksling og til prosjekter som tar sikte på felles utvikling av fagplaner og studieprogrammer. Kapittel 2 koordinerer utdanningssamarbeid mellom skoler i deltakerlandene. Den siste delen dekker språkopplæring, fjernundervisning, voksenopplæring og informasjonsutveksling.

SOKRATES-programmet styres av EU ved Europakommisjonen. Det norske universitetsråd ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid er tildelt ansvaret for administrasjon og koordinering av programmet.


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere