Effektiviseringsprosjektet

Innhold Uniforum 11/96
Etter en kort sommerferie fortsetter arbeidet med Effektiviseringsprosjektet ved Universitetet i Oslo. Her er en oversikt over framdriftsplanen utover høsten og vinteren.

AV ALEXANDER NORDBY

* Arbeidet med å gjennomgå Sentraladministrasjonen, USIT og seks fakulteter (med unntak av MED og HF som tidligere er gjennomgått), er nå i gang. Etter planen skal arbeidsgruppene levere sine ferdige rapporter og analyser til styringsgruppen for Effektiviseringsprosjektet i november.

* Fram mot jul vil styringsgruppen gjennomgå alle rapportene og sammenfatte det til en innstilling. Denne innstillingen vil universitetsdirektøren ha anledning til å omarbeide.

* I januar og februar 1997 vil innstillingen sendes ut på høring til alle fakultetene.

* Høringsuttalelsene vil deretter bli behandlet av styringsgruppen og universitetsdirektøren, og en omarbeidet innstilling vil bli drøftet med fagorganisasjonene og lagt fram for Kollegierådet.

* Etter planen skal Det akademiske kollegium gjøre vedtak om endringer i styringsstrukturen ved Universitetet i begynnelsen av april 1997. Den 22. april vil kollegiet så vedta rammene for effektivisering av administrasjonen ved Universitetet i Oslo.


Innhold Uniforum 11/96

Publisert 3. sep. 1996 21:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere