Kvinneeksplosjon på statsvitenskap

Innhold Uniforum 10/96
70 prosent av de uteksaminerte hovedfagsstudentene på statsvitenskap dette semestret var jenter.

AV ALEXANDER NORDBY

­ Det som har skjedd, er helt oppsiktsvekkende, sier bestyrer Tore Hansen på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Av 37 hovedfagsstudenter som ble uteksaminert dette semestret var det 26 jenter. Det utgjør 70 prosent. Til sammenlikning var det i 1995 bare 47 prosent jenter.

­ Vi har hatt en veldig sterk økning av jenter på alle nivåer av faget, og det vil selvfølgelig også virke motiverende på andre jenter, sier Tore Hansen.

INTERNASJONAL TREND

Ifølge førsteamanuensis i sosiologi Ivar Frønes er jentene i ferd med å ta over høyere utdanning på nesten alle fagområder. Tall fra Universitetet i Oslo for 1995 viser at 57 prosent av studentene er jenter. På klassiske guttefag som jus og medisin er jentene nå i flertall med henholdsvis 53 og 57 prosent.

­ Utdanningseksplosjonen er i stor grad en jenteeksplosjon. Dette begynte på 1980-tallet, og selv om vi nok ligger i forkant i Norge, er dette en internasjonal trend, sier Ivar Frønes.

Han peker på at for jenter i dag er det ikke lenger noen ideologisk konflikt som sier at de må velge mellom barn eller karriere.

­ Jenter har alltid vært best på barneskolen. Etter hvert begynte de å dominere på videregående skole, og nå dominerer de på universitetene. Mange steder er de allerede i flertall blant de vitenskapelig ansatte.

­ Men hvor er det blitt av gutta?

­ Guttene er i flertall blant ufaglærte og på de klassiske yrkesfagene. Det er interessant å se at blant yngre par som fikk sitt første barn i 1990, var jentene i gjennomsnitt litt bedre utdannet enn guttene. Denne utviklingen vil bare forsterke seg, tror Frønes.

­ VIL BLI NOE!

Trine Nickelsen, Marit Brøyen og Hanne Zimmermann er hovedfagsstudenter i statsvitenskap. Alle tre har valgt studiet ut fra interesse, og de mener det er et godt jentemiljø på statsvitenskap.

­ Vi har et ønske om å bli noe, og alt tilsier at man står sterkere med en skikkelig utdanning i ryggen, sier de. Selv om arbeidsmarkedet er vanskelig for nyutdannede, ser ingen av dem svart på fremtiden.

­ Men vi kan ikke tenke oss å gjøre karriere på universitetet. Vi har lyst til å lære noe mer et annet sted, sier de.


Innhold Uniforum 10/96

Publisert 30. juli 1996 12:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere