KURS STIPEND

Innhold Uniforum 10/96


Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond

Søknad om støtte til vitenskapelig arbeid fra årets tildeling av forskningsmidler må sendes innen 25. september i år til Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo (fax: 22 83 81 88). Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke til grupper. Forskere som har fått stipend tidligere, kan få støtte opp til tre år. Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn.

For 1996 vil det bli delt ut ca. kr. 400 000. Søknadsskjema fås ved henvendelse til ovenstående adresse (ikke telefonhenvendelser.

Populærvitenskapelig pris 1996

Det historisk-filosofiske fakultet lyser ut en konkurranse for fakultetets hovedfags- og magistergradsstudenter om det beste populærvitenskapelige arbeid i 1996 under mottoet «Skriv for folk flest om forskningen din!».

Studentenes forskning fortjener bredere oppmerksomhet enn den får, og studenter kan absolutt få gjennomslasg i mediene for det de arbeider med. Mange hovedoppgaver/magistergradsavhandlinger har stoff som aviser og tidsskrifter vil være glade for å presentere, og fakultetet vil gjerne at bredden i hovedfagsforskning kommer til uttrykk i de arbeider som til sammen blir innsendt. Kvinnelige studenter innbys spesielt til å delta.

Til bedømmelse leveres inn artikler - kortere eller lengre - med tilknytning til oppgaven/avhandlingen. De må være trykt eller antatt i en avis, et tidsskrift o.l. i 1995. Deltakere må være registrert ved fakultetet høstsemestret 1995.

Arbeidene sendes Det historisk-filosofiske fakultet, p.b. 1079 Blindern, innen 15. november 1996. Bedømmelseskomiteen består av to vitenskapelig ansatte ved HF og en journalist/redaktør.

Det deles ut en førstepris på kr. 10 000 og to annenpriser, hver på kr. 4000, alle i form av reisestipend. Tildelingen skjer i desember.

Stipend fra International Federation of University Women (IFUW)

Norske Kvinnelige Akademikere (NKA) får via IFUW tilbud om stipend og andre støtteordninger for kvinner som har behov for eller ønsker opphold i et annet land i studieøyemed. Foreløpig foreligger et tilbud fra Japanese Association of University Women til kvinner som ønsker å studere eller drive forskning på «post-graduate»-nivå. Oppholdet må være av minst tre måneders varighet.

Flere tilbud vil komme. Interesserte kan henvende seg til Sunni Ese, Drammensveien 418, 1320 Stabekk. Tlf./fax: 67 53 50 49.


Innhold Uniforum 10/96
Publisert 30. juli 1996 12:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere