Kunsten å kommunisere

Innhold Uniforum 10/96
­ Kommunikasjon er et nøkkelord i dagens samfunn, og forskningen bør skje på tvers av vanlige fag- og fakultetsgrenser, sa prorektor Knut Fægri jr., i åpningstalen av innsatsområdet klinisk kommunikasjon i Gamle festsal nylig.

AV INGEBORG WIESE

Tidligere het det menneskebehandlende profesjoner, men innsatsområdet har nå fått et mer dekkende navn med vekt på kommunikasjon mellom behandler og pasient. Leder for styringsgruppen, professor Even Lærum, la vekt på at klinisk kommunikasjon ikke må begrense seg til forholdet mellom lege og pasient, men også innlemme fagprofesjoner som psykolog, tannlege, ergoterapeut, fysioterapeut og pedagoger.

MENN FÅR FLERE KLAGER ENN KVINNER

Avdelingsdirektør Kari Sønderland ved Statens helsetilsyn ga et innblikk i problemområdene for klagesaker og årsakene til pasienters behov for å innklage en behandler. Tall viser at kirurger får langt flere klager enn primærleger og at mannlige leger får flere klager enn kvinnelige.

Innsatsområdets koordinator, professor Arnstein Finset, la fram et knippe planer for de neste fire årene, med hovedvekt på forskning, kontakt med eksterne miljøer, tverrfaglig og pedagogisk samarbeid og formidling. Han er ansatt ved Institutt for medisinske atferdsfag, som vil utgjøre kjernen i miljøet rundt innsatsområdet.

Universitetets fire innsatsområder for perioden 1996-1999 er, foruten klinisk kommunikasjon, etikk, miljøforskning og kommunikasjon: teknologi og kultur.


Innhold Uniforum 10/96
Publisert 30. juli 1996 12:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere