­ Alle ute etter fire minutter

Innhold Uniforum 10/96
­ Stor bygningsflate, mange dører og godt varslingsanlegg gjør at Kjemibygningen er tømt etter fire minutter, sier vernesjef Vidar Blekastad på Kjemisk institutt. Oslo Brannvesen påpekte mange tekniske mangler, men mener at sikkerheten for de ansatte er god nok.

AV HåKON FENSTAD

I forrige uke hadde Aftenposten tre artikler om den «kjemiske brannfellen på Blindern». Avisen hadde fått en tilstandsrapport som konsulentfirmaet Multiconsult hadde lagd om Kjemibygningen.

­ Det er riktig at det er feil og mangler i Kjemibygningen. Rapporten fra Multiconsult er et grunnlag for en totalrenovering av hele bygningen, sier teknisk direktør Tore Christoffersen. Han kan ikke si noe om når en slik ombygging kan starte, fordi det er avhengig av at departementet fremmer saken overfor stortinget.

­ GOD PERSONSIKKERHET

­ Personsikkerheten er rimelig bra fordi de ansatte og studentene blir tidlig varslet, sier vernesjef Vidar Blekastad ved Kjemisk institutt.

­ Det vi i nær fremtid skal gjøre, er å montere lysende skilt som viser veien til utgangene. Hos oss er de ansatte mer bevisst på sikkerhet enn ved andre institutter, sier han.

­ Sjansene for at noe kan skje, er selvsagt til stede, men konsekvensene som ble beskrevet i Aftenposten, er betydelig overdrevet, sier instituttbestyrer Per Kolsaker.

Kolsaker sier at mye kan gjøres med det tekniske i bygningen, blant annet må avtrekkskapasiteten kraftig forbedres.

På BEFARING

Oslo Brannvesen var på befaring i Kjemibygningen etter å ha lest om «brannfellen» i Aftenposten.

­ Varslingsanlegget er tilfredsstillende ivaretatt, sier brannmester Trond Amundsen. ­ Bygningen har mange feil og mangler, og etter en eventuell brann vil den være mer eller mindre ødelagt, men personene vil komme raskt ut og være utenfor fare.


Innhold Uniforum 10/96

Publisert 30. juli 1996 12:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere