Tvangstesting av våre gener?

Innhold Uniforum 08/96

PRESSEBITER

I Norge blir vi i dag ikke påtvunget informasjon om vårt arvestoff. Vi slipper å ta gentester som kan avsløre sykdommer vi trolig kan få senere i livet. Det har Stortinget bestemt. Loven sier at vi ikke skal ha «oppsøkende genetisk informasjon uten pasientens samtykke». En del genforskere og annet helsepersonell er av en annen mening. En av landets fremste genforskere, professor Kåre Berg, leder av senteret for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo, har til og med drevet åpen lobbyvirksomhet for å endre loven. Det vakte oppsikt da han klarte å få foretrede for selveste statsministeren. Om vår nye helseminister, Gudmund Hernes, er blitt påvirket av genforskeren Berg er ikke godt å si, men noe av det første statsråden sa etter sine første 100 «fredningsdager», var at loven burde endres, at det måtte bli muligheter for en slags mild tvangstesting. Senere har han moderert sine ønsker om tvang.

Drammens Tid. og Buskeruds B

Kierkegaardselskap

Et norsk Søren Kierkegaardselskap ser dagens lys førstkommende tirsdag. Selskapet vil ha som formål å formidle informasjon om forskning og ny litteratur rundt den danske filosofen, men også skape et miljø hvor både legfolk og lærde kan møtes til foredrag og konferanser om Kierkegaard. Interessen for Kierkegaards liv og tenkning har neppe vært større i Norge enn akkurat nå. Mer enn et dusin Kierkegaard-avhandlinger er under arbeid. Under stiftelsemøtet på Universitetet i Oslo tirsdag vil den kommende Kierkegaard-forskeren Thore Dyrerud holde foredrag om «De kierkegaardske reflekser i Henrik Ibsens drama».

Arbeiderbladet

Vil rendyrke eventyr

Eventyrprofilen skal rendyrkes på Villa Fridheim, og foran årets utstilling har Universitetet i Oslo hjulpet til. Førsteutgaver og effekter knyttet til eventyrfortellerne Peder Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe og Molkte Moe stilles ut. Men årets sesong blir ikke «voksen», Villa Fridheim satser i år stort på aktiviteter for barn. Til åpningen lørdag kommer fylkeskultursjef Åse Klundelien, og sokneprest Øystein Mæland leser dikt og eventyr.

Drammens Tid. og Buskeruds B


Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere