Medieproduksjonen samles

Innhold Uniforum 08/96
De mediefaglige miljøene ved universitetet skal samles under ett tak. For å få til dette arbeides det med planer om et nytt bygg mellom Informatikkbygningen og Forskningsparken i Gaustadbekkdalen.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

For to år siden vedtok Kollegiet at de mediefaglige miljøene ved Universitetet i Oslo skulle samles. Mangel på egnet lokale synes å være det vanskeligste hinderet å passere før planene blir realisert.

Ut fra Kollegiets vedtak skal Produksjonsmiljøet ved Institutt for spesialpedagogikk, Audiovisuelt senter og TV-forum/Mediekultur organiseres som en felles medietjeneste. Institutt for medier og kommunikasjon, Seksjon for fjernundervisning og Institutt for informatikk blir også knyttet opp mot et nytt mediefaglig kompetansesenter.

Innen januar 1997 regner prosjektleder Hanne Dirdal med at Prosjekt mediesamling skal legge fram sin innstilling om blant annet hvilke produksjonstjenester universitetet har behov for og hva slags organisasjonsform som bør velges.

NRK POSITIV

­ Vi har fått mye positiv respons fra eksterne samarbeidspartnere, sier Dirdal.

­ Representanter fra NRK og andre mediebedrifter har gitt uttrykk for at det vil bli langt enklere å samarbeide med Universitetet i Oslo når de mediefaglige miljøene blir samlet på ett sted. NRK2, med daglige undervisningsprogrammer, er spesielt interessert i nærmere samarbeid med universitetet.

­ Den samlete medietjenesten skal være rådgivende og gi praktisk mediehjelp til hele universitetet. Ved å samle miljøene kan vi dra bedre nytte av universitetets kunnskap.

TVERRFAGLIGHET

Dirdal sier at et slikt senter vil stimulere til tverrfaglig forskning knyttet opp mot nye medier.

­ Med vårt informatikk- og produksjonsmiljø har Universitetet i Oslo spesielt gode forutsetninger for å oppnå et godt resultat. Vi foreslår at mediesenteret skal være et sted hvor forskere kan finne avansert teknologi og kompetanse om mediefag, sier prosjektlederen. Hun peker på at det er viktig at Universitetet i Oslo ikke sakker akterut i den raske utviklingen innenfor nye medier, der grensene mellom datateknologi og tradisjonelle medier etter hvert blir utvisket.

NYTT BYGG

Etter planen skal mediesenteret være i funksjon senest januar 1998.

­ Det avhenger av om vi får et nytt bygg sentralt på Blindern innen den tid, sier Dirdal.

Universitetsdirektør Tor Saglie forteller at de arbeider med planer om et nytt bygg i Gaustadbekkdalen mellom Informatikkbygningen og Forskningsparken.

­ Vi har samtaler med Statsbygg, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Administrasjonsdepartementet om ulike finansieringsformer, sier Saglie.

­ Vil bygningen være klar til januar 1998?

­ Det er viktig å få en avklaring på den modellen vi jobber med. Hvis ikke dette går i orden, må vi vurdere alternativer.


Innhold Uniforum 08/96

Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere