KORT M�TE: Olav sand

Innhold Uniforum 08/96

KORT MØTE

Navn: Olav Sand
Utdanning: Dr.philos.
Tittel: Professor
Ansatt ved: Avdeling for generell fysiologi, Biologisk institutt.

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Vi er spesielt opptatt av fysiologiske tilpasninger hos ulike arter og dyregrupper. Økt kunnskap om hvordan dyr løser sine fysiologiske problemer er viktig i seg selv, men kan også være avgjørende for forståelsen av generelle mekanismer. Dagens kunnskap innen humanfysiologi er i stor grad basert på undersøkelser av andre arter enn mennesket.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Grunnforskning må alltid være en hovedoppgave for et universitet. Av det totale forskningsvolumet i Norge er hoveddelen anvendt forskning i privat og statlig regi utenfor universitetene. Vi må øke forståelsen for, verne om og styrke det beskjedne volumet av forskerstyrt grunnforskning ved universitetene. Et ledd i dette vil være å bygge ned tilløpene til programstyring av universitetsforskningen. Ressurstilgangen må også økes.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg er spesielt opptatt av utveksling av informasjon mellom celler og kommunikasjon i enkeltceller. Vi har særlig undersøkt hvordan forskjellige signalmolekyler fra hjernen styrer hormonutskillelsen fra hypofysen ved å påvirke spesielle proteiner i cellemembranen. Jeg synes for øvrig at det er stimulerende å arbeide med forskjellige problemstillinger, og har i mange år også studert hørsel og sidelinjesans hos fisk. For tiden er vi engasjert i et prosjekt der vi anvender våre kunnskaper om fiskehørsel for å utvikle et akustisk stengsel for utvandrende laksesmolt.

- Hvem ønsker du å presentere i neste nummer?

- Professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Han har i mange år studert naturfagenes stilling i Norge, både i skolen og i samfunnet for øvrig. Han påviser en skremmende utvikling, der forståelsen for disse fagene på ingen måte reflekterer deres økende betydning for samfunnsutviklingen.

Øystein L. Pedersen


Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere