Interaktiv medisin

Innhold Uniforum 08/96
Ved hjelp av et avansert læringsprogram kan studentene ved Det medisinske fakultet se hvordan deres oppgaver skal utføres i praksis.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

­ Tidligere var ikke studentene godt nok forberedt på de praktiske prosedyrene, sier stipendiat Edvin Bach-Gansmo ved Medisinsk avdeling. Ved hjelp av en datamaskin og noen enkle klikk kan studentene se hvordan blodprøver og endetarmsundersøkelser skal gjennomføres på en riktig måte.

­ Individuell veiledning av studentene er tid- og ressurskrevende, sier Bach-Gansmo, som har utviklet det nye læringsprogrammet.

­ Når de derimot går gjennom prosedyrene ved terminalene på forhånd, får de mer ut av undervisningen. Ved å jobbe aktivt i forhold til en datamaskin husker studentene mer enn hvis de leser i en lærebok om det tilsvarende. Det vil også hjelpe på undervisningen og forståelsen at studentene har standardiserte teknikker å forholde seg til, sier han.

POSITIV RESPONS

Bach-Gansmo har tatt initiativ til prosjektet og utviklet programmet på fritiden. Han forklarer dette ekstra engasjementet med positiv respons fra studenter og kolleger i inn- og utland. Ved ferdighetssenteret som skal opprettes ved det nye Rikshospitalet på Gaustad, vil Bach-Gansmos program være tilgjengelig.

­ Programmet vil bli lagt ut på CD-rom i løpet av kort tid, slik at tilgjengeligheten blir større, forteller Bach-Gansmo. Han kan også tenke seg at liknende programmer kan benyttes av pasienter som skal inn til behandling. Arteriell blodprøve, endetarmsundersøkelse, ryggmargsprøve, hjernenerveundersøkelse og intravenøs tilgang står foreløpig på programmet. Ytterligere utvidelse av verktøyet er under arbeid og planlegging. Bach-Gansmo forteller at de skal opprette en multimedia-gruppe for å samordne videre arbeid. Han oppfordrer også interesserte fra andre fagretninger til å ta kontakt.


Innhold Uniforum 08/96

Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere