Åpent hus på Tøyen

Innhold Uniforum 08/96

HVA SKJER

Skoletjenesten og Zoologisk museum inviterer til Åpent hus i dagene tirsdag 4. til fredag 14. juni kl. 9.30­14 der det blant annet er laget en natursti om spor og sportegn, og man kan se diverse filmer. Man kan også se spyflue og andre insekter forstørret gjennom mikroskop eller ta på fisk og andre sjødyr i akvarium. I Botanisk hage blomstrer det. og Skoletjenesten har laget en natursti der man passerer de 14 vanligste norske løvtrær. Ring Skoletjenesten, tlf. 22 85 16 00 mellom kl. 10 og 12 for nærmere informasjon.

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 19.30
Torsdag 23. mai: Museumsstafetten på Tøyen. Tulipaner og annen vårblomstring. Omvisning v/overgartner Steinar Sjøborg.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Søndag 2. juni kl. 13: Omvisning: Øst-asiatisk musikk. V/Daniel Winfree Papuga.
Søndag 9. juni kl. 13: Omvisning: En hvisken av bambus. Karianne Ryen Eriksen om tusjmalerier.
Torsdag 13. juni kl. 18: Ny utstilling: Sans og Samling - Bringing it all back home.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
6. juni: Fellesmøte: «Helheten og delene. Hvordan skrive en 200-årshistorie for Universitetet i Oslo?» v/professor Sivert Langholm.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
24. mai: «The Origins of Primatology in Bolshevik Russia, 1925­1932» v/Kirill Rossianov, Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Science, Moscow.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
3. juni: «Discovering the Vikings in Scotland in the 19th Century» v/professor James Graham-Campell.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
3. juni: «The Ethics of Sustainable Development» v/Desmond McNeill.

ARENA-seminar

Tid: tirsdager kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
28. mai: «Collective Identity and Citizenship in a Comparative Perspective» v/Shmuel Eisenstadt, Van Leer-instituttet, Jerusalem.

Hassel Lecture 1996

Professor i kjemi ved University of Exeter, U.K., Anthony C. Legon vil etter innbydelse fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet holde årets Hassel-forelesning onsdag 22. mai kl. 11.15 over emnet «Identification and Properties of Pre-reactive Intermediates in the Gas Phase: Halogen Charge-Transfer Complexes». Forelesningen holdes i Aud. 2, Kjemibygningen, Blindern (inngang Apalveien).

Norsk ordbok - nynorskens leksikografiske kanon?

Ordbøker er sjeldan emne for konferansar og seminar. I Ivar Aasen-året bryt Norsk Ordbok, den nynorske nasjonalordboka, denne tradisjonen. Fredag 31. mai innbyr ordboka til eit dagsseminar på Blindern, i Auditorium 2, Sophus Bugges hus frå kl. 9.00­15.00.

Dette seminaret skal vere ei omvising på «kjøkkenet» til ordboksredaktørane. Vi ser på * råvarene - det enorme kjeldematerialet som arkivet inneheld; * reiskapane, særleg den store databasen som blir hovudreiskapen til framtidige redaktørar; * oppskriftene: redaksjonsprinsippa vi arbeider etter. * Og så får vi en smakebit på nokre av rettene; sjølve ordboksartiklane, som vi skal gjennomgå og analysere nokre prøver på. Dagen blir avslutta med ein paneldebatt, der det blir høve for publikum til å stille spørsmål.

Seminaret er gratis og ope for alle.

Tvärkulturell kommunikation i tid och rum

ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap anordnar ett symposium i Umeå, 7­9 november 1996 om Språk och etnicitet, Språk- och kulturgränser, Språk- och kulturmöten, Språk och kultur i skolan, Minoritets- och majoritetsspråk, m.fl. Symposiet riktar sig till forskare och andre som er intresserade av kommunikation över språk- og kulturgränser.

Intresseanmälan för deltagande i symposiet skickas til ASLA 96, Institutionen för nordiska språk, Umeå universitet, 901 87 Umeå, senast 15 juni 1996.

Gudmund Hernes gjesteforeleser på universitetet

Etter innbydelse fra Det historisk-filosofiske fakultet vil statsråd, professor Gudmund Hernes holde følgende gjesteforelesning tirsdag 28. mai kl. 14.15­16 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern: «Klassisk litteratur og litterære klassikere».
Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere