Instrumenttjenesten lever videre

Innhold Uniforum 08/96

DEBATT

Felles bruk av utstyrsressurser i forskningsmiljøene gir et bredere utstyrstilbud til alle

Instrumenttjenesten har i perioden 1960-1995 - for Norges forskningsråds (tidl. NAVFs) regning - kunnet tilby vederlagsfrie utlån av måleinstrumenter og annet utstyr, og faglig assistanse av forskjellig karakter til brukere ved universiteter og høgskoler i Norge. Selv om den økonomiske støtten fra Forskningsrådet definitivt opphørte 1. januar 1996, etter en overgangsordning i 1995, er Instrumenttjenesten alikevel i full drift ved SINTEF Måleteknisk senter i Forskningsveien 1 på Gaustad. Den industrielle virksomheten går som tidligere, men den nye økonomiske situasjonen i forhold til Forskningsrådet gjør at tjenesten ikke lenger kan være vederlagsfri for brukere fra universitets- og høgskolemiljøene. Med bakgrunn i 35 års tradisjon ønsker SINTEF Måleteknisk senter imidlertid å forsøke å opprettholde et gunstig tilbud til denne spesielle brukergruppen og tilbyr enkeltinstitutter og instituttgrupper et «medlemskap» som gir rett til lav sats ved leie av instrumenter og reduserte timepriser ved assistanse, mot innbetaling av en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse varierer fra et brukermiljø til et annet og reflekterer i utgangspunktet omfanget av tidligere bruk av Instrumenttjenesten. Medlemmene oppnår en betydelig redusert leiesats (1 promille av utstyrsverdien pr. dag og ingen minsteleie, mot ordinært 7,1 promille og en minsteleie på kr. 60). Selv ved en relativt beskjeden aktivitet vil medlemskontingenten være innspart etter kort tid.

Eksempel: Ved leie av et instrument til en verdi av 150 000 kr., vil en årlig medlemskontingent på 5000 kr. være innspart etter fem dager!

Zoologisk museum på Tøyen har gjennom alle år hatt stor nytte av Instrumenttjenesten. Professor Jan Terje Lifjeld sier: «Dersom alternativet med ordinær leie legges til grunn for en sammenlikning, sparte vi ca. 13 000 kr. på å ha en avtale med Instrumenttjenesten i 1995». Så langt i 1996 er det opprettet avtaler med fire instituttgrupper og åtte enkeltinstitutter eller universitetstilknyttede institusjoner.

Som følge av at tjenestene fra 1. januar 1995 ikke lenger var vederlagsfrie, ble utleien til universitetsbrukerne betydelig lavere i fjor enn tidligere år. Gledelig nok peker nå kurven oppover igjen - et tydelig tegn på at Instrumenttjenesten av mange betraktes som en nyttig ressurs.

Ta derfor kontakt med Instrumenttjenesten (tlf. 22 06 77 61) og få mer informasjon om tjenesten generelt, om medlemskapsordningen spesielt - og be gjerne om å få tilsendt katalogen over måleinstrumenter for utleie.

Instrumentkatalogen finner du også på Internett under adresse:

http://www.oslo.sintef.no/inst-katalog/


Innhold Uniforum 08/96

Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere