På vei mot løsarbeidersystemet?

Innhold Uniforum 08/96

DEBATT

Flertallet av oss har faste stillinger ved UiO, men ikke alle. Mange arbeider på korttidskontrakter som ligger hjemlet i Tjenestemannsloven. Ved for eksempel ulike permisjoner og ved omorganiseringer kan arbeidsgiver begrunne bruken av vikarer eller midlertidige ansettelser med arbeidets korte varighet for en bestemt person. Vi snakker her om særskilte ekstraordinære situasjoner. Mitt inntrykk er derimot at midlertidige ansettelser også brukes i situasjoner hvor det ville være naturlig å utlyse en ledig stilling på vanlig måte. Der det allerede foreligger en klar arbeidsstruktur med ordinære faste stillinger og klart definerte arbeidsoppgaver, er det ingen grunn til å benytte midlertidige ansettelser. Arbeidsmiljøloven har klart innskjerpet dette punktet for kort tid tilbake. Det sier seg selv at en arbeidstaker med kortvarig arbeidskontrakt opplever en helt annen usikkerhet i sin livssituasjon enn en fast ansatt. Vedkommendes arbeidsavtale går ut ved det tidspunktet arbeidsavtalen er avsluttet. Da fornyes gjerne kontrakter for enda noen måneder eller arbeidsforholdet er avsluttet. Enkelte har midlertidige kontrakter i årevis. Det er derfor helt urimelig å anta at en virksomhet er under omorganisering kontinuerlig over flere år. Men en teoretisk mulighet er jo til stede. Det kommer an på hva som for tiden er «motefilosofien» og hvor godt den retoriske kreativitet er utviklet. Mitt inntrykk er at det er et klart behov for å kartlegge omfanget av midlertidige ansettelser ved UiO. Målet må være å etablere faste arbeidsmiljøer med de positive kvaliteter dette innebærer. En mer eller mindre kontinuerlig omstillings/effektiviseringssituasjon vil gå ut over primæroppgaven ved UiO. Derfor bør blant annet midlertidige ansatte som utfører ordinært arbeid over lengre tid, ansettes fast.

Alf Chr. Jensen

renholder


Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere