Bredere effektiviseringsprosjekt

Innhold Uniforum 08/96
De fakultetene som hittil ikke har vært med i Effektiviseringsprosjektet, blir sterkere involvert enn tidligere planlagt.

Etter at forslagene fra arbeidsgruppene ved Det historisk-filosofiske og Det medisinske fakultet har kommet ut, ønsker flere av de andre fakultetene å gå inn i prosjektet før hovedkonklusjonen trekkes.

­ Gjennom dekaner og fakultetsdirektører har vi fått forståelsen av at også de øvrige fakultetenes ansatte ønsker sterkere innflytelse i Effektiviseringsprosjektet, sier assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen.

Opprinnelig var det meningen at undersøkelsene ved Det historisk-filosofiske og Det medisinske fakultet skulle danne grunnlaget for arbeidet i sentraladministrasjonen og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Når de sistnevnte gruppene var ferdige med sine undersøkelser, skulle de andre fakultetene bli trukket inn.

­ Ved at de andre fakultetene begynner sitt arbeid tidligere, vil arbeidsgruppene ved sentraladministrasjonen og USIT også få flere innspill i sitt videre arbeid, sier Gulbrandsen.

Utvidelsen vil, etter konsulentfirmaet A.T. Kearneys beregninger, koste universitetet 532 000 kroner.


Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere