UB og mellomlang tunnel

Innhold Uniforum 07/96
Byrådet innstiller på en mellomlang tunnel, men har ikke lukket døren helt for den lange varianten. I reguleringsplanen for Blindernområdet som Byrådet innstiller, er også det nye Universitetsbiblioteket med. Det er også åpnet for store utviklingsmuligheter av universitetets bygningsmasse. Planen omfatter også ny kollektivterminal, barnehage, boliger og offentlig bygning/kontor.

Politisk behandling vil skje 8. mai i en lukket Byutviklingskomité og deretter i Bystyret tidligst 22. mai, eventuelt 19. juni.


Innhold Uniforum 07/96

Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere